Posrednik

14 ozujak 2015Pročitajte: Knjiga Izlaska 20:18-26

18 Kad vidje sav narod gromove, munje, glas trube i goru gdje se dimi, prepade se narod i zadrhta i ostade stojeći u daljini.
19 Oni rekoše Mojsiju: »Govori ti s nama, i slušat ćemo! A Bog neka ne govori s nama! Inače pomrijesmo!«
20 Mojsije odvrati narodu: »Ne bojte se! Jer Bog dođe samo da vas stavi na kušnju i da strah pred njim zadrži u vama budan, da ne griješite.«
21 I dok je narod ostao stojeći u daljini, pristupi Mojsije tamnim oblacima, u kojima je bio Bog.
22 I reče Gospodin Mojsiju: »Zapovjedi sinovima Izraelovim ovo: Vidjeli ste da sam govorio s vama s neba. 23 Ne činite sebi uza me srebrnih bogova! Ne pravite sebi zlatnih bogova! 24 Načini mi žrtvenik od zemlje i prinesi na njemu svoje žrtve paljenice i žrtve mirotvorne, svoje ovce i svoja goveda. Na mjestu što ću ga svaki put odrediti za štovanje mojega imena, doći ću k tebi i blagoslovit ću te. 25 A ako mi hoćeš načiniti žrtvenik od kamenja, ne smiješ ga zidati od tesana kamenja. Jer ako ga obrađuješ svojim dlijetom, oskvrnjuješ ga. 26 Ne uzlazi k mojemu žrtveniku uza stepenice, da se ne otkrije pred njim tvoja golotinja!

I dok je narod ostao stojeći u daljini, pristupi Mojsije tamnim oblacima, u kojima je bio Bog.

Izlazak 20:21

ZAMISLITE da stojite u podnožju planine, stisnuti jedni do drugih. Oblaci su se nadvili nad planinom, grmi i sijevaju munje; odjednom se začuje zaglušujući zvuk trube. Okružen ognjem i dimom, Bog se spušta na vrh. Sve je obavijeno dimom; planina se trese, a i vi se tresete (pročitajte Izlazak 19:16-20).

Nakon što su Izraelci doživjeli to zastrašujuće iskustvo u podnožju gore Sinaj, molili su Mojsija: »Govori ti s nama, i slušat ćemo! A Bog neka ne govor s nama! Inače pomrijesmo!« (20:19) Tražili su Mojsija da posreduju između njih i Svevišnjega. »I dok je narod ostao stojeći u daljini, pristupi Mojsije tamnim oblacima, u kojima je bio Bog« (r. 21). Nakon susreta s Bogom Mojsije je sišao s gore i prenio narodu Božju poruku.

Danas štujemo istoga Boga koji je pokazao svoju zastrašujuću veličinu na gori Sinaj. Zato što je Bog savršeno svet, a mi samo beznadno grješni, ne možemo mu pristupiti. Prepušteni sebi, tresemo se (i trebamo se tresti) od straha. No, Isus nam je omogućio da dođemo Bogu kada je »umro za grijehe naše po Pismima; i pokopan je, i uskrišen je trećeg dana« (1 Korinćanima 15:3,4). Čak nas i sada Isus zagovara kod svetoga i savršenoga Boga (pročitajte Rimljanima 8:34; 1 Timoteju 2:5).

– Jennifer Benson Schuldt

Isus premošćuje provaliju između nas i Boga.