Mjesto

19 ozujak 2015Pročitajte: Nehemija 1:4-11

4 Kad sam čuo tu vijest, sjeo sam i plakao i tugovao čitave dane. Postio sam i molio se nebeskomu Bogu. 5 Molio sam se: »Ah, Gospodine, nebeski Bože, veliki, strašni Bože! Ti milostivo čuvaš savez onima koji te ljube i drže tvoje zapovijedi. 6 Daj da bude tvoje uho prignuto i da budu tvoje oči otvorene da čuješ molitvu svojega sluge koju sada danju i noću upravljam k tebi za Izraelove tvoje sluge! Priznajem grijehe Izraelove djece, što ih počiniše protiv tebe. I ja i moja očinska kuća sagriješismo. 7 Skrivismo ti i ne držasmo zapovijedi, uredbe i propise što si ih zapovjedio svojemu sluzi Mojsiju. 8 Ipak se spomeni obećanja što si ga dao svojemu sluzi Mojsiju kad si rekao: Ako budete griješili, ja ću vas razasuti među narode. 9 Ali ako se obratite k meni i stanete držati moje zapovijedi i provoditi ih u djelo, ja ću vas, pa bili razasuti i do nakraj neba, opet otamo sabrati i odvesti na mjesto koje sam izabrao da ondje nastanim svoje ime. 10 Jer oni su tvoje sluge i tvoj narod koji si iskupio svojom velikom silom i svojom jakom rukom. 11 Ah, Gospodine, neka bude tvoje uho prignuto molitvi tvog sluge i molitvi tvojih slugu, koji su voljni bojati se tvojega imena! Daj sada uspjeh svojemu sluzi! Učini da nađe milost kod ovoga čovjeka!« Bio sam, naime, peharnik kod kralja.

Mnogo je stanova u kući mojega Oca. Kad ne bi bilo tako, kazao bih vam. Jer idem pripraviti vam mjesto.

Ivan 14:2

TISUĆE niti vremena, događaja i ljudi, utkani su u tapiseriju koju nazivamo mjesto. Mnogo više od same kuće mjesto je gdje se ispod pokrivača naših najboljih nastojanja i bezuvjetne ljubavi spajaju značenje, predanje i sigurnost. Mjesto budi naše uspomene pohranjene duboko u našoj duši. I onda kada naše mjesto nije savršeno, drži nas strasno i snažno.

I Biblija često govori o mjestu. Dobar je primjer Nehemijina čežnja za obnovom Jeruzalema (pročitajte Nehemija 1:3,4; 2:2). Zato nije čudno da Isus govori o mjestu kada nas želi utješiti. Započinje riječima: »Neka se ne plaši vaše srce!« Zatim dodaje: »Jer idem pripraviti vam mjesto« (Ivan 14:1,2).

Za one koji imaju uspomene na mjesta ovdje na zemlji, ovo je obećanje nešto što razumijemo i čemu se veselimo. A za one čija su mjesta bila sve samo ne lijepa i sigurna, Isus obećaje da će jednoga dana čuti radosnu pjesmu i to će biti mjesto gdje će biti s Njime.

Što god vas mučilo i ma koliko vaša vjera bila kolebljiva, sjetite se da postoji mjesto u nebu koje vas čeka i pripravljeno je baš za vas. Isus to ne bi rekao da nije tako.

– Randy Kilgore

Ja želim nebu sve bliže, svaki dan njemu vodi me.

Zato Te molim, Isuse, sve više sebi diži me.

Neka bi nas uspomene na mjesta ovdje na zemlji ispunila čežnjom za svojim mjestom u nebu.