Zaštita; Sudac

21 ozujak 2015Pročitajte: Nahum 1:1-9

1 Osuda nad Ninivom. Knjiga proroštva Nahuma iz Elkoša.
2 Revnitelj Bog jest Gospodin, osvetnik.
Gospodin je osvetnik, pun gnjeva.
Gospodin se osvećuje svojim protivnicima.
On se ljuti na svoje neprijatelje.
3 Gospodin dugo trpi, bogat je strpljivošću,
ali ne pušta doista ništa nekažnjeno.
Gospodnji put ide kroz buru i vihor.
Oblaci su prah njegovim nogama.
4 On zaprijeti moru i isuši ga.
On učini da presuše sve rijeke.
Venu Bašan i Karmel.
Vene libanonski cvijet.
5 Pred njim se potresu gore.
Humovi se uskolebaju.
Zemlja se pred njim ugiba,
cijeli svijet i svi njegovi stanovnici.
6 Tko se održi pred njegovom srdžbom?
Tko odoli žestini njegova gnjeva?
Ljutnja se njegova izlijeva kao oganj.
Stijene se raspadaju pred njim.
7 Dobar je Gospodin, zaštita u dan tjeskobe.
Poznaje one koji se kod njega skrivaju.
8 Ali poplavom što došumi
uništava njezino mjesto
i tjera svoje neprijatelje u mrak.
9 Što smišljate protiv Gospodina?
On dovodi kraj, dvaput se ne podiže tjeskoba.

Dobar je Gospodin, zaštita u dan tjeskobe. Poznaje one koji se kod Njega skrivaju.

Nahum 1:7

KADA optuženik stoji pred sucem, prepušten je odluci suda. Ako je nedužan, sud bi mu mogao biti zaštita. Ako je kriv, očekujemo da će mu izreći kaznu.

Za proroka Nahuma Bog je i zaštita i sudac. Napisao je: »Dobar je Gospodin, zaštita u dan tjeskobe« (r. 7). No, za Ninivu piše i ovo: »Ali poplavom što došumi uništava njezino mjesto i tjera njezine neprijatelje u mrak« (r. 8). Više od 100 godina prije toga Ninivljani su se pokajali nakon što im je Jona propovijedao o Božjem opraštanju (pročitajte Jona 3:10). Nažalost, u Nahumovo vrijeme Niniva se opet urotila protiv Boga. Iz nje je »izišao koji je smišljao zlo protiv Gospodina« (Nahum 1:11). U 3. poglavlju Nahum potanko opisuje kaznu i zlo koje je snašlo Ninivu.

Mnogi ljudi misle da postoji samo jedan vid Božjeg postupanja s ljudima. Misle da je Bog svet i jedino što želi je kazniti nas ili misle da je blag i milostiv prema svima. A zapravo Bog je i sudac i zaštita. Petar piše da se Isus »prepustio onome koji Ga je nepravedno osudio» (1 Petrova 2:23). Posljedica toga je da je On »naše grijehe sam na svojemu tijelu iznio na drvo, da grijesima umremo i pravdi živimo« (r. 24).

Potpuna istina o Bogu je radosna vijest! On je sudac, ali zbog Isusa možemo doći k Njemu jer je On naša zaštita.

– Dave Branon

Božja pravednost i milost presjecaju se na križu.