Obitelj vjere

22 ozujak 2015Pročitajte: Prva posl. Solunjanima 2:6-14

6 niti tražeći od ljudi slavu, bilo od vas, bilo od drugih. 7 Premda smo mogli pokazati svoju vlast kao Kristovi apostoli, bili smo ipak krotki među vama, kao što dojilja njeguje svoju djecu. 8 Tako smo čeznuli za vama da smo bili spremni dati vam ne samo Božje evanđelje nego i svoj život, jer ste nam omiljeli. 9 Zaista, spominjete se, braćo, našega truda i umora: noću i danju smo radili da ne budemo na teret nijednome od vas. Tako smo vam propovijedali Božje evanđelje. 10 Vi ste svjedoci, i Bog, kako smo se sveto, pravedno i besprijekorno vladali prema vama koji vjerujete. 11 Znate kako smo svakoga od vas, kao otac svoju djecu, 12 molili, bodrili i zaklinjali da živite dostojno Boga koji vas je pozvao u svoje kraljevstvo i slavu.
13 Zato zahvaljujemo Bogu bez prestanka što ste vi, primivši od nas propovijedanu Božju riječ, tu riječ primili ne kao ljudsku riječ, nego kao ono što zaista jest: riječ Božju. Ona i djeluje u vama vjernicima. 14 Vi postadoste, braćo, nasljedovatelji Božjih Crkava koje su u Judeji u Kristu Isusu, jer i vi isto pretrpjeste od svojih suplemenika, kao i oni od Židova.

Tako smo čeznuli za vama da smo bili spremni dati vam ne samo Božje evanđelje nego i svoj život, jer ste nam omiljeli.

1 Solunjanima 2:8

OSAMDESETIH godina prošlog stoljeća grupa je samaca u našoj crkvi postala jedinom obitelji mnogima koji su ostali bez supružnika zbog smrti ili razvoda. Kada se netko trebao preseliti, članovi grupe pakirali bi stvari u kutije, nosili namještaj i donosili hranu. Rođendani i blagdani više nisu bili vrijeme usamljenosti. Zajednička vjera i prijateljstvo stopili su se u trajno zajedništvo i uzajamno ohrabrivanje. Mnoga od tih prijateljstava, nastala iz nužde prije tri desetljeća, i dalje traju i oplemenjuju život pojedincima i obiteljima.

Pavlovo pismo Kristovim sljedbenicima slika je zajedništva u Božjoj obitelji. »… bili smo ipak krotki među vama, kao što dojilja njeguje svoju djecu. (…) Zaista, spominjete se, braćo, našega truda i umora… da ne budemo na teret nijednome od vas« (1 Solunjanima 2:7,9). »Znate kako smo svakoga od vas… molili, bodrili i zaklinjali da živite dostojno Boga« (r. r. 11,12).

Poput majki, očeva, braće i sestara, Pavao i njegovi suradnici dijelili su Evanđelje i svoj život s drugim vjernicima jer su im »omiljeli« (r. 8).

U Božjoj obitelji vjere On nam nalazi majke, očeve, sestre i braću. Gospodin nam daje radost kad svoj život dijelimo s drugima u Njegovoj milosti i ljubavi.

– David McCasland

Bog voli vas i mene; zato iskažimo ljubav jedni drugima.