Foleyevi umjetnici

27 ozujak 2015Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 16:7-15

7 Ali ja vam istinu govorim: Bolje je za vas da ja odem; jer ako ne odem, Branitelj ne će doći k vama; ako li odem, poslat ću ga k vama. 8 I kad on dođe, uvjerit će svijet o grijehu, i o pravdi, i o sudu. 9 O grijehu, jer ne vjeruju u mene; 10 o pravdi, jer idem k svome Ocu, i više me ne ćete vidjeti; 11 o sudu, jer je knez ovoga svijeta osuđen.
12 Još vam imam mnogo kazati, ali sad ne možete podnijeti. 13 Ali kad dođe on, Duh istine, uvodit će vas u svu istinu, jer ne će od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i naviještat će vam buduće stvari. 14 On će me proslaviti jer će od mojega uzeti i naviještat će vama. 15 Sve što god ima Otac, moje je. Zato rekoh: On će od mojega uzeti i naviještat će vam.

I nije čudo, jer se sam sotona pretvara kao da je anđeo svjetla.

2 Korinćanima 11:14

NA samim počecima zvučnog filma Josh Donowan Foley i njegovi pomoćnici stvarali su zvučne efekte koji su pratili zbivanja na filmu. Naime, za vrijeme snimanja filma mikrofonima su snimljeni samo dijalozi, a svi su ostali zvukovi naknadno snimani u studiju. Gnječenje kožnate vrećice s kukuruznom krupicom zvučalo je kao drobljenje snijega, mahanjem kožnatim rukavicama dobiven je zvuk mahanja krilima, a mahanjem tankim štapom puhanje vjetra. Da bi film bio što vjerodostojniji, ti su se umjetnici koristili svojom domišljatosti i raznim tehnikama da bi krivotvorili željeni zvuk.

Poput zvukova, i poruke se mogu krivotvoriti. Jedna od tehnika koju je sotona najčešće primjenjivao je krivotvorenje duhovnih poruka. U Drugoj poslanici Korinćanima 11:13,14 Pavao piše: »Jer su takvi ljudi lažni apostoli, podmukli poslenici koji se pretvaraju kao da su Kristovi apostoli. I nije ni čudo, jer se sam sotona pretvara kao da je anđeo svjetla!« Pavao nas upozorava na lažne učitelje koji odvlače našu pozornost od Isusa Krista i Njegove milosti.

Isus je rekao da je jedna od uloga Duha Svetoga u nama da nas uvodi »u svu istinu, jer ne će od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i naviještat će vam buduće stvari« (Ivan 16:13). Uz pomoć i vodstvo Duha Svetoga naći ćemo istinu u svijetu krivotvorenih poruka.

– Bill Crowder

Duh Sveti je naš sveprisutni Učitelj.