Tko ste?

29 ozujak 2015Pročitajte: Evanđelje po Mateju 21:1-11

1 Kad se približiše Jeruzalemu i dođoše u Betfagu na Maslinskoj gori, posla Isus dva učenika 2 i zapovjedi im: »Idite u selo što je pred vama! Odmah ćete naći privezanu magaricu i s njom magarčića. Odvežite ih i dovedite ih k meni! 3 Ako vam tko što rekne, kažite: Gospodin ih treba. Odmah će ih pustiti.« 4 Time se trebala ispuniti riječ proroka:
5 »Kažite sionskoj kćeri:
tvoj kralj dolazi k tebi pun krotkosti.
Sjedi na magarici, na magaretu,
mladunčetu zaprežne životinje.«
6 Učenici otiđoše i učiniše kako im je bio zapovjedio Isus. 7 Dovedoše magaricu i magarčića, staviše na njih svoje haljine, i on na njih sjede. 8 Mnogi iz naroda prostriješe svoje haljine po putu, drugi su rezali granje drveća i prostirali ih po putu. 9 Mnoštvo naroda, što je išlo pred njim i za njim, vikalo je iza glasa:
»Hosana Davidovu sinu!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
Hosana u visini!«
10 Kad uđe u Jeruzalem, uzbuni se sav grad. »Tko je to?« pitali su. 11 Mnoštvo je naroda govorilo: »To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji!«

Kad uđe u Jeruzalem, uzbuni se sav grad. »Tko je to?« pitali su.

Matej 21:10

POVREMENO čitamo o ljudima koji su uvrijeđeni time što im se ne iskazuje poštovanje koje smatraju da zaslužuju. »Znate li vi tko sam ja?« uvrijeđeno viču. To me podsjeća na mudru izreku: »Ako ljudima morate objašnjavati tko ste, tada vjerojatno niste tko mislite da jeste.« Dijametralnu suprotnost ovakvoj umišljenosti i samodostatnosti vidimo u Isusu, čak i onda kada se njegov život bližio kraju.

Isus je ušao u Jeruzalem praćen povicima slavljenja (pročitajte Matej 21:7-9). Neki su pitali: »Tko je to?« Mnoštvo je odgovaralo: »To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji« (r. r. 10,11). On nije došao tražiti povlastice, već je u poniznosti došao da umre pokoravajući se volji svojega Oca.

Riječi koje je Isus izgovorio i ono što je učinio zahtijevaju poštovanje. Za razliku od nesigurnih vladara, nikada nije tražio da ga drugi poštuju. Vrhunac njegova trpljenja ujedno je i Njegova najveća slabost i neuspjeh. Ipak, Njegova snaga i zadaća provele su Ga kroz te najmračnije trenutke. On je umro da bismo mi mogli živjeti u Njegovoj ljubavi.

I danas Krist zaslužuje da za Njega živimo i obožavamo Ga. Znamo li tko je On?

– David McCasland

Ali kad si jednom ugledao Isusa, nećeš više nikada biti ista osoba. Druge stvari te neće privlačiti kao prije.- Oswald Chambers