Čvrsti temelj

07 travanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Mateju 7:21-27

21 Ne će svaki koji mi govori: »Gospodine, Gospodine« ući u nebesko kraljevstvo, nego samo tko čini volju mojega Oca koji je na nebesima. 22 U onaj dan mnogi će mi reći: Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li u tvoje ime izgonili đavle? Nismo li u tvoje ime činili mnoga čudesa? 23 Tada ću im izjaviti: »Nikad vas nisam poznavao; idite od mene, zlotvori!« 24 Tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni. 25 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni. 26 Nasuprot, tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku. 27 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću. Ona pade, i njezin je pad bio velik.

Tko sluša ove Moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni.

Matej 7:24

POTRESI su najučestaliji na području Tihog oceana, poznatijem kao Tihooceanski vatreni prsten. Tu se dogodi 90% svih potresa i 81% najjačih potresa na svijetu. Saznao sam da su mnoge građevine u Hong Kongu sagrađene na granitu kako bi se smanjile štetu u slučaju potresa. U tim trusnim područjima temelj građevine je iznimno važan.

Isus Krist je svoje sljedbenike uvjeravao da je čvrsti temelj bitan i kada gradimo svoj život. Rekao je: »Tko sluša ove Moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni. I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni« (r. r. 24,25). Kada je Krist naš temelj, to daje stabilnost koju naše srce i naš život trebaju sada i u budućnosti.

Dopustimo li Božjoj mudrosti da nas vodi u našim odnosima, odlukama i prioritetima, vidjet ćemo da je On najpouzdaniji temelj na kojemu svatko može graditi svoj život.

– Bill Crowder

Daj mi duha vjernosti, izdržljivosti,

duha spremnosti da slijedim Te.

Na putu mom Ti mi budi svjetlost,

vodi me da ne zalutam.

Isus je najbolji temelj na kojemu možemo sagraditi dobar život.