To je moje!

12 travanj 2015Pročitajte: Ezekiel 29:1-9

1 U desetoj godini, u desetom mjesecu, dvanaestoga dana toga mjeseca, dođe mi Gospodnja riječ ovako: 2 »Sine čovječji, upravi lice prema faraonu, egipatskom kralju, i prorokuj protiv njega i protiv svega Egipta! 3 Reci ovo: Ovako veli svemogući Gospodin:
Evo, ja ću izaći protiv tebe, faraone,
egipatski kralju, ti veliki krokodile!
Ti ležiš među nilskim rukavcima i govoriš:
Moj je Nil; ja sam sebe samoga stvorio.
4 Ja ću staviti kuke u tvoje čeljusti
i učinit ću da se ribe nilskih rukavaca
nahvataju na tvoje ljuske,
i izvući ću te iz nilskih rukava
zajedno sa svim ribama tvojih nilskih rukavaca,
što su se nahvatale na tvojim ljuskama.
5 Tada ću te baciti u pustinju
sa svim ribama nilskih rukavaca.
Na kopnu ćeš podleći,
ne ćeš se dići ni biti pokopan.
Divljim životinjama i pticama nebeskim
dat ću te, da te pojedu.
6 Tada će svi egipatski stanovnici
spoznati da sam ja Gospodin.
Oni su samo štap od trske
Izraelovu domu.
7 Kad te oni uzmu u ruku,
ti se rascjepkaš i rasiječeš im sve rane,
i kad se oni naslone na te,
ti se prebiješ i uskolebaš im čitavo tijelo.
8 Zato ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću pustiti na te mač i uništit ću u tebi čovjeka i stoku. 9 Egipat će postati pustinja i pustoš, i tako će spoznati da sam ja Gospodin. Zato što si rekao: Moj je Nil; ja sam sebe samoga stvorio.

Ja sam Gospodin. To je Moje ime. Svoje časti ne dajem drugomu, svoje slave ne dajem idolima.

Izaija 42:8

NIL, dugačak 6650 kilometara, koji teče prema sjeveru Afričkog kontinenta i prolazi kroz nekoliko država, najdulja je rijeka na svijetu. Stoljećima je Nil osiguravao hranu i sredstva za život milijunima stanovnika zemalja kroz koje prolazi. Trenutačno u Etiopiji traje izgradnja brane za najveću hidroelektranu na Nilu. Taj će građevinski pothvat potaknuti razvoj i pridonijeti boljitku cijeloga tog kraja.

Faraon, kralj Egipta, smatrao je da je on vlasnik i začetnik Nila. On i svi Egipćani hvalili su se riječima: »Moj je Nil; ja sam sebe samoga stvorio« (Ezekiel 29:3,9). Zbog tih riječi Bog ih je kaznio i Egipat je postao pustinja (r. 9).

Zadaća nam je brinuti se o svemu što je Bog stvorio. Nikada ne smijemo zaboraviti da sve što imamo dolazi od Gospodina. U Poslanici Rimljanima 11:36 piše: »Jer je od Njega i po Njemu i u Njemu sve. Njemu slava u vijeke!« On je taj koji ljudima daje sposobnost da izmišljaju, stvaraju i grade. Kada god govorimo o nečemu dobrome što nam se dogodilo ili što smo postigli, sjetimo se riječi zapisanih u Izaiji 42:8: »Ja sam Gospodin. To je Moje ime. Svoje časti ne dajem drugomu.«

– Lawrence Darmani

Gospoda hvali, koji ti sve daje što treba,

koji ti ljubav i blagoslov šalje sa neba.

Neka je slava Bogu!