Najprije se molite

13 travanj 2015Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 23:1-5

1 Javiše Davidu: »Filistejci opsjedaju Keilu i haraju gumna.« 2 David upita Gospodina: »Trebam li ići i udariti na te Filistejce?« Gospodin odgovori Davidu: »Idi, pobij Filistejce i izbavi Keilu.« 3 A ljudi Davidovi rekoše mu: »Evo, nas je ovdje u Judi već vrlo strah, pa kako da još idemo u Keilu protiv Filistejaca?« 4 David još jednom upita Gospodina i Gospodin mu odgovori: »Ustani i idi u Keilu, jer ću predati Filistejce u tvoju ruku!« 5 Nato ode David sa svojim ljudima u Keilu, udari na Filistejce, otjera im stoku i ljuto ih pobi. Tako izbavi David stanovnike u Keili.

David upita Gospodina.

1 Samuelova 23:2

UVIJEK kada bismo moj suprug i ja trebali nadzirati našeg sina dok je vježbao glasovir, započinjali smo tražeći Božju pomoć. Molili smo se prvenstveno zato što ni suprug ni ja ne sviramo glasovir, tako da smo svi troje zajedno otkrivali tajne glazbe, primjerice, što znači staccato i legato i kada se koristiti crnim tipkama na glasoviru.

Molitva dolazi na prvo mjesto kada shvatimo da trebamo Božju pomoć. David je trebao Božju podršku kada im je prijetila opasnost i kada su se spremali u bitku protiv Filistejaca u gradu Kaili. Prije odlaska u bitku »David upita Gospodina: ‘Trebam li ići i udariti na te Filistejce?’« (r. 2) Bog mu je rekao da krene, ali Davidovi vojnicu su priznali da ih je strah filistejske vojske. Prije nego što je ijedan mač podignut protiv Filistejaca, David se ponovo molio. Bog mu je obećao pobjedu i pobijedio je (r. 4).

Upravlja li molitva našim životom ili se molimo tek onda kada nas snađu nevolje? Često smišljamo planove i tek tada molimo Boga da ih blagoslovi ili se molimo samo u trenucima očaja. Bog želi da Ga pozovemo kada trebamo pomoć. No, također želi da zapamtimo da Ga trebamo uvijek, da se u Njega uzdamo svim srcem i da mislimo na »Njega na svim svojim putovima« (Izreke 3:6).

– Jennifer Benson Schuldt

Bog želi da se molimo prije bilo čega drugog. – Oswald Chambers