Previše za mene

15 travanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Mateju 26:36-46

36 Tada dođe Isus s njima u zaselak koji se zove Getsemani. On reče svojim učenicima: »Sjedite tu, dok ja idem tamo i pomolim se.« 37 Petra i oba Zebedejeva sina uze sa sobom. Tada se poče žalostiti i plašiti. 38 On im reče: »Žalosna je moja duša do smrti; ostanite ovdje i bdijte sa mnom!« 39 I otiđe malo dalje, pade ničice i pomoli se: »Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali ne kako ja hoću nego kako ti hoćeš.« 40 Tada dođe k svojim učenicima i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: »Zar niste mogli jednu uru sa mnom probdjeti? 41 Bdijte i molite se da ne padnete u napast; jer je duh voljan, ali je tijelo slabo.« 42 Udalji se po drugi put i pomoli se: »Oče moj, ako me ne može mimoići ovaj kalež, da ga ne pijem, neka bude tvoja volja!« 43 I dođe opet natrag i nađe ih opet gdje spavaju, jer su im bile oči otežale. 44 On ih ostavi, otiđe opet i pomoli se po treći put onim istim riječima. 45 Tada se vrati natrag k svojim učenicima i reče im: »Spavajte samo i počivajte. Evo se približio čas i Sin Čovječji bit će predan u ruke grješnicima. 46 Ustanite, hajdemo! Evo, približava se moj izdajnik.«

Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež!

Matej 26:39

OCU čiji je petogodišnji sin nedavno izgubio bitku s karcinomom, netko je rekao: »Bog nam nikada ne daje više nego što možemo podnijeti.« Umjesto da ga utješe, što im je bila svrha, te su ga riječi natjerale da se zapita zašto nikako ne uspijeva preboljeti gubitak sina. Bol je bila toliko snažna da je jedva disao. Znao je da je njegova tuga prevelika i da očajnički treba Božji zagrljaj.

Redak koji neki rabe da potkrijepe izjavu »Bog nam nikada ne daje više nego što možemo podnijeti« nalazi se u Prvoj poslanici Korinćanima 10:13: »Ali je vjeran Bog koji ne će dopustiti da budete iskušavani više nego što možete podnijeti, nego će s kušnjama dati povoljan izlaz, da mognete podnijeti.« No naglasak je na kušnjama, a ne na patnji. Svatko od nas može odabrati oduprijeti se kušnji koju je Bog dopustio, ali ne možemo odabrati kada će patnja prestati.

Vidimo da je i Isus želio izbjeći patnju kada se molio: »Žalosna je moja duša do smrti (…) Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež« (Matej 26:38,39). No svojevoljno je otišao na križ zbog našega spasenja.

Kada nam se život čini preteškim, tada se prepuštamo Božjem milosrđu, i On nam pomaže.

– Anne Cetas

U nevolji nemoj zdvojit, na Riječ Božju se osloni.

Što Bog reče sve ispuni, vjeruj čvrsto cijeli vijek.

S Bogom iza sebe i Njegovim rukama ispod sebe možemo se suočiti sa svime ispred sebe.