Mi smo zajednica

17 travanj 2015Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 12:1-11

1 Ne ću, braćo, da vi ne znate za duhovne darove. 2 Znate, dok ste bili pogani, prepuštali ste se slijepo vodstvu nijemih idola. 3 Zato vam dajem na znanje: nitko koji govori u Božjem Duhu, ne kaže: »Proklet Isus«; i nitko ne može reći: »Gospodin Isus«, osim u Duhu Svetom. 4 Milosni su darovi različiti, ali je Duh isti. 5 I različite su službe, ali je Gospodin isti. 6 I različita su djelovanja, ali je isti Bog koji čini sve u svima. 7 A svakomu se daje objava Duha na korist. 8 Doista, jednomu se daje po Duhu riječ mudrosti, drugomu riječ znanja po istom Duhu; 9 drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar liječenja u jednom Duhu; 10 drugomu da čini čudesa, drugomu proroštvo, drugomu da razlikuje duhove, drugomu različiti jezici, drugomu da tumači jezike. 11 A sve to čini jedan i isti Duh koji dijeli svakome kako hoće.

I on je dao jedne (…) da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela.

Efežanima 4:11,12

SUPRUGA našeg propovjednika oboljela je od Parkinsonove bolesti. Zbog toga se cijela obitelj našla u teškoj situaciji. Propovjednik se pitao hoće li moći skrbiti za nju i služiti svojoj crkvenoj obitelji. No, nije se trebao brinuti jer su članovi crkve bili spremni pomoći. Preuzeli su brigu o hrani i dio njege koju je trebala njegova supruga.

Apostol Pavao je Crkvi u Korintu pisao o tome zašto im je Bog dao duhovne darove. Prije nego što je, u Prvoj poslanici Korinćanima 12:8-10, nabrojio duhovne darove, podsjetio ih je da se svakome »daje objava Duha na korist« (r. 7). Bog ne daje duhovne dorove da bi se njima okoristili mi, već da služimo drugima i, čineći to, služimo Njemu.

Svatko od nas dobio je različite darove u različito vrijeme i na različite načine. Ali svaki od tih darova moramo upotrebljavati u ljubavi »da se sveti usavrše za djelo služenja« (Efežanima 4:12). Ma gdje nas Bog stavio, možemo ono što nam je dao koristiti tamo gdje vidimo potrebu, imajući na umu da smo svi Crkva – tijelo Kristovo (pročitajte 1 Korinćanima 12:13,14).

– C. P. Hia

O, kako je to divno

u Gospodu bit jedno

i u bratskom krugu tom

prinijet hvalu Bogu svom.

Upotrijebite svoje darove da biste pomogli drugima.