Brži od Geparda

18 travanj 2015Pročitajte: Izaija 40:6-11,28-31

6 Čuj, ori se glas: »Navješćuj!«
I on će pitati: »Što da navješćujem?
Svako je meso trava.
Sva je njegova milina kao poljski cvijet.
7 Trava se osuši, cvijet uvene
kad Gospodnji dah puhne na njih.
Jest, trava je narod.
8 Trava se osuši, cvijet uvene.
Ali riječ našega Boga ostaje dovijeka.«
9 Uziđi na visoku goru, Sione,
kao glasnik radosti!
Podigni svoj moćni glas
kao glasnik radosti, Jeruzaleme!
Podigni ga! Ne boj se!
Objavi Judinim gradovima:
»Evo, tu je vaš Bog!
10 Evo, svemogući Gospodin dolazi kao pobjeditelj!
Njegova mu je mišica dala pobjedu.
Evo, njegova plaća s njim dolazi!
Bojna njegova nagrada ide pred njim.
11 Kao pastir, tako on pase svoje stado.
Janjad uzima u svoje naručje.
Nosi ih na svojim prsima;
polako vodi ovcu dojilicu.«
28 Ne znaš li,
ne čuješ li?
Vječni Bog jest Gospodin,
stvoritelj zemaljskih krajeva.
On se ne umara, on ne malakše,
nedohvatna je njegova razboritost.
29 On daje snagu umornome,
daje jakost slabome.
30 I mladići se umaraju i malakšu,
mladi ljudi padaju.
31 Ali koji se uzdaju u Gospodina,
crpe novu snagu,
krila im rastu kao orlovima.
Trče, i ne umaraju se.
Hode, i ne malakšu.

Trava se osuši, cvijet uvene (…) Ali koji se uzdaju u Gospodina, crpe novu snagu, krila im rastu kao orlovima. Trče, i ne umaraju se. Hode, i ne malakšu.

Izaija 40:7,31

AFRIČKI gepard poznat je po tome što u vrlo kratkom vremenu postiže brzinu od 112 kilometara na sat, ali nije tako brz kad je riječ o većim udaljenostima. U jednom novinskom izvješću pročitao sam da su četvorica muškaraca iz sjeveroistočne Kenije pobijedili dva geparda u utrci na 6440 metara. Ta su se dva geparda hranila seoskim kozama. Četvorica suseljana dosjetila su se kako tome stati na kraj. Čekali su do podneva, kada je sunce najjače, i zatim nagnali geparde u bijeg. Slijedili su ih i uhvatili kada gepardi više nisu mogli trčati. Onako iscrpljene, lako su premjestili u nacionalni park.

Možemo li vidjeti sebe u tim gepardima? Naša snaga može biti zadivljujuća, ali je kratkoga vijeka. Kao što nas prorok Izaija podsjeća, nalik smo cvijetu na ljetnoj žezi (r. r. 6-8).

Ipak, kada smo na izmaku snaga, Bog nas hrabri. One koji čekaju na Njega čeka iznenađenje. U svoje vrijeme i na svoj način On može obnoviti našu snagu. Svojim Duhom može nam pomoći da nam krila »rastu kao orlovima«, da trčimo i ne umaramo se, hodimo i ne malakšemo (r. 31).

– Mart DeHaan

Prođe li mračna noć, sunce će sjat,

znam da ćeš tada mi novu snagu dat.

Kada se približimo Bogu, naš um postaje bistriji i naša se snaga obnavlja.