Najljepše od svih vjenčanja

04 svibanj 2015Pročitajte: Otkrivenje 21:1-8

1 Vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, ni mora više nema. 2 I vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba, opremljen kao zaručnica, ukrašena svojemu zaručniku. 3 I začuh jaki glas s prijestolja gdje govori:
»Evo Božjega šatora među ljudima,
i prebivat će s njima,
i oni će biti njegov narod,
a sam će Bog biti s njima njihov Bog.
4 I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju,
i više ne će biti smrti,
ni tuge, ni vike, ni boli ne će više biti,
jer prvo prođe.«
5 I reče onaj koji je sjedio na prijestolju:
»Evo činim sve novo.«
I reče mi:
»Napiši: ove su riječi vjerne i istinite.«
6 I reče mi:
»Gotov je. Ja sam Alfa i Omega:
početak i svršetak.
Ja ću žednome dati
iz izvora žive vode besplatno.
7 Onaj koji pobijedi baštinit će ovo,
i bit ću mu Bog, a on će meni biti sin.
8 Strašljivima, nevjernima i nečistima,
ubojicama i bludnicima,
vračarima i idolopoklonicima
i svim lažljivcima
– dio je u jezeru
što gori ognjem i sumporom.
To je druga smrt.«

Radujmo se i veselimo i dajmo mu slavu, jer dođe svadba Jaganjčeva, i zaručnica se Njegova opremila.

Otkrivenje 19:7

U posljednjih 800 godina u obred židovskog vjenčanja dodan je novi običaj. Na samom kraju mladoženja treba nogom razbiti čašu za vino. Jedno od objašnjenja je da drobljenje stakla simbolizira uništenje hrama 70. godine. Time se mladi par, koji započinje graditi svoj dom, podsjeća da je Božji hram bio razrušen.

Ali Bog nije beskućnik. On je samo odabrao novo mjesto stanovanja – nas, svoje sljedbenike. U biblijskim prispodobama vjernici su i Kristova nevjesta i hram u kome Bog živi. Bog okuplja i osposobljava svoj narod da sagradi novi dom u kome će se moći stalno nastaniti. Istodobno On pripravlja nevjestu i planira vjenčanje na kojem će biti cijela Božja obitelj od početka vremena.

Naša je uloga lagana, iako ponekad može biti bolna. Surađujemo s Bogom dok djeluje u nama da bi nas učinio sve sličnijima svome Sinu Isusu. A onda jednoga dana, na najljepšem od svih vjenčanja, Krist će privesti »sebi slavnu Crkvu koja nema ljage ni nabora« (Efežanima 5:27). Tim će vjenčanjem prestati sve tuge i patnje.

– Julie Ackerman Link

Moja je vječnost tam u ljepoti,

spremljena u nebu, u svjetlosti.

Budite sigurni, Isus se vraća.