Kotač koji škripi

07 svibanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Luki 18:1-8

1 On im pokaza u prispodobi kako treba svagda moliti i ne malaksati. 2 Reče im: »U nekom gradu bio je jedan sudac koji se nije bojao Boga i nije mario za ljude. 3 A u onom gradu bila je i neka udovica. Ona je dolazila k njemu i molila ga: Pribavi mi pravo pred mojim protivnikom! 4 On je dugo vremena nije htio uslišati. A najposlije reče u sebi: Ne bojim se doduše Boga i ne marim za ljude. 5 Ali jer mi ova udovica dodijava, pomoći ću joj oko njezina prava; inače će mi napokon doći i udarit će me po licu.«
6 Gospodin nastavi: »Čujte što govori nepravedni sudac! 7 A Bog svojim izabranima, koji dan i noć vape k njemu, da ne pomogne oko njihovih prava, da ih pusti da čekaju? 8 Kažem vam, brzo će im pribaviti pravo. Ali kad dođe Sin Čovječji, hoće li naći vjeru na zemlji?«

… jer mnogo može ustrajna molitva pravednika.

Jokovljeva 5:16

U nekim dijelovima svijeta poznata je izreka: »Kotač koji škripi dobija ulje.« Kao dijete vozio sam se biciklom u školu koja je bila poprilično udaljena od moje kuće. Kotač koji je škripio uvijek bi me podsjetio da ga moram podmazati.

U 18. poglavlju Evanđelja po Luki čitamo o udovici koja je uporno molila suca: »Pribavi mi pravo pred mojim protivnikom!« (r. 3) Tako dugo dok nije postigla što je željela, njezino je dodijavanje zvučalo kao »kotač koji škripi«. Luka piše da je Isus ispričao ovu zgodu da nas poduči da molimo stalno i da ne odustajemo, čak i onda kada se čini da Bog ne odgovara (r. r. 1-5).

Bog sigurno nije nepravedan sudac kojemu moramo dodijavati da bi uslišao naše molitve. On je Otac koji nas voli i čuje kada vapimo za pomoć. No, redovita, uporna molitva nas približava Bogu. Možda nam se čini da smo poput kotača koji škripi, ali Gospodin rado sluša naše molitve i ohrabruje nas da dođemo k Njemu. On nas čuje i pomoći će nam onako kako možda ne očekujemo.

Kao što nas Isus uči u Evanđelju po Mateju, ustrajna molitva ne znači dugotrajno i »uzaludno ponavljanje«. Naprotiv, kao oni »koji dan i noć vape k Njemu« (Luka 18:7) i hode s Onim koji zna što trebamo, učimo se pouzdavati u Boga i strpjivo čekati Njegov odgovor.

– Lawrence Darmani

Nemojte odustati – Bog čuje kada se molite!