Opominjite ljude

09 svibanj 2015Pročitajte: Poslanica Titu 3:1-8

1 Opominji ih da se pokoravaju poglavarstvima i vlastima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo. 2 Neka nikoga ne grde, neka se ne svađaju, nego neka budu obazrivi i neka prema svim ljudima pokazuju svaku krotkost. 3 Jer i mi smo bili nekada nerazumni, nepokorni, lutalice. Živjeli smo u pakosti i zavisti, puni mržnje i mrzeći jedni druge. 4 A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega Spasitelja, 5 spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti. 6 Njega izli na nas obilato po Isusu Kristu, našemu Spasitelju, 7 da – opravdani njegovom milošću – po nadi budemo baštinici vječnoga života.
8 Pouzdana je ovo riječ, i hoću da to postojano iznosiš: neka se oni koji vjeruju u Boga trude i prednjače u vršenju dobrih djela. To je dobro i korisno ljudima.

Opominji ih… i neka prema svim ljudima pokazuju svaku krotkost.

Titu 3:1,2

TIJEKOM tjedna mnogi od nas primaju mnoštvo elektroničke pošte koja nas podsjeća na buduća događanja, na sastanke ili da se za nekoga molimo. To su korisni podsjetnici. Kada je Pavao pisao »pismo« Titu, završio ga je riječima: »Opominji ih« (r. 1). Iz Pavlovih riječi možemo zaključiti da mu je već i prije pisao o tome. Ali to je bilo toliko važno za ljude u crkvi da im je te riječi ponovio kako ne bi zaboravili.

Pogledajte što Pavao nije želio da propuste. Podsjetio je ljude koji su živjeli pod rimskom okupacijom da se »pokoravaju poglavarstvima i vlastima« (r. 1). Bilo je važno da vjernike prepoznaju po poslušnosti; po tome što čine dobro, što nikoga ne grde; ne svađaju se, krotki su i ne prigovaraju. Njihovo ponašanje je trebalo biti znak promjene koja se dogodila kada su počeli slijediti Krista (r. r. 3-5).

Kako su oni u tome uspjeli i kako mi možemo uspjeti? Zato što Bog Duha Svetoga »… izli na nas obilato po Isusu Kristu«, oni koji vjeruju u Boga »prednjače u vršenju dobrih djela« (r. r. 5,6,8). Po Kristovu daru spasenja možemo pozitivno djelovati u svijetu u kojem živimo. Na to nas uvijek treba podsjećati.

– Dave Branon

Da u nama vide Krista, da Ga vjerno slijedimo.

Da u nama ljubav blista, Bože svi to želimo.

Kršćaninov život je prozor kroz koji drugi mogu vidjeti Isusa.