Ispričajte svoju priču

11 svibanj 2015Pročitajte: Prva poslanica Timoteju 1:12-20

12 Zahvaljujem onome koji mi dade jakost, Kristu Isusu, našemu Gospodinu, što me je držao za vjerna i postavio me za služenje, 13 a prije sam bio hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali sam pomilovan, jer sam ne znajući to činio u nevjeri. 14 Milost našega Gospodina s vjerom i ljubavi u Kristu Isusu izvanredno je obilovala prema meni. 15 Pouzdana je riječ i vrijedna da bude potpuno prihvaćena: Isus Krist je došao na svijet da spasi grješnike od kojih sam ja prvi. 16 Ali sam pomilovan zato da na meni prvome pokaže Isus Krist svu strpljivost, za pouku onima koji će vjerovati u njega za vječni život. 17 Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova! Amen.
18 Ovu ti zapovijed predajem, sine Timoteju, po proroštvima koja su jednom o tebi izrečena: ojačan njima bij dobar boj. 19 Imaj vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom u vjeri. 20 Među njima su Himenej i Aleksandar, koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.

Razglašuju spomen beskrajne dobrote Tvoje, i pravednost Tvoju slave.

Psalam 145:7

MICHAELA Dinsmorea, bivšeg zatvorenika koji je tek nedavno postao kršćaninom, zamolili su da u zatvoru govori o svojoj vjeri. Kada je završio svoje svjedočanstvo, neki od onih s kojima je dijelio ćeliju su rekli: »To je najuzbudljiviji sastanak na kojem smo ikada bili!« Michael je bio iznenađen da je Bog mogao upotrijebiti njegovu jednostavnu životnu priču.

Nakon što je Pavao zamolio Timoteja da ostane u Efezu i nastavi naviještati Evanđelje (pročitajte 1 Timoteju 1:1-11), ohrabrio ga je svojim svjedočanstvom (r. r. 12-16). Govorio mu je o Božjoj milosti u svome životu. Priznao mu je da se rugao Gospodinu, ali On ga je promijenio. Po svome milosrđu Bog ne samo da ga je »držao za vjerna« (r. 12) nego ga je osposobio da Mu služi. Pavao je sebe smatrao najvećim grješnikom, ali Bog ga je spasio (r. 15).

Bog je svemoguć! To je Pavao želio da Timotej shvati, a to i mi trebamo shvatiti. Kroz Pavlovo svjedočanstvo vidimo Božju milost! Ako je Bog mogao upotrijebiti nekoga kao što je bio Pavao, može upotrijebiti i nas. Ako je Bog spasio griješnika kao što je bio Pavao, može spasiti svakoga.

Naša priča o tome kako je Bog djelovao u našem životu može ohrabriti druge. Neka ljudi vide da je Bog Biblije i danas na djelu!

– Poh Fang Chia

Nema čovjeka kojeg Bog ne bi mogao spasiti.