Snaga u slavljenju

17 svibanj 2015Pročitajte: Druga knjiga Ljetopisa 20:15-22

15 On povika: »Slušajte, Judini sinovi i stanovnici Jeruzalema, i ti kralju Jošafate! Ovako vam govori Gospodin: Ne bojte se, ne plašite se toga velikog mnoštva! Taj boj nije vaša stvar, nego Božja. 16 Iziđite sutra protiv njih! Oni će poći na brdo Ziz, i vi ćete ih naći na kraju doline, istočno od pustinje Jeruela. 17 Ali se vi ne ćete morati boriti. Samo se postavite, stojte, pa gledajte kako će vas, Judo i Jeruzaleme, Gospodin izbaviti! Ne bojte se! Ne plašite se! Iziđite sutra protiv njih! Gospodin je s vama.«
18 Tada se Jošafat prignu licem do zemlje, i svi Judejci i stanovnici Jeruzalema baciše se ničice pred Gospodinom, da se poklone Gospodinu. 19 Leviti iz Kehatova i Korahova roda stadoše hvaliti Gospodina, Boga Izraelova, visokim glasom i klicanjem.
20 Drugoga jutra rano iziđoše u tekoansku pustinju. Kad su izlazili, stade Jošafat među njih i reče: »Čujte me, Judejci i stanovnici Jeruzalema! Pouzdajte se u Gospodina, svojega Boga, pa ćete biti sigurni! Pouzdajte se u svoje proroke pa ćete uspjeti!« 21 Onda se dogovori s narodom i postavi pjevače koji bi, idući pred naoružanim ratnicima, trebali u slavu Gospodinu u svetom nakitu pjevati hvalospjev: »Hvalite Gospodina, jer vječno traje njegova dobrota!«
22 Čim su bili počeli s klicanjem i hvalospjevom, dade Gospodin da ljudi, što su se bili sakrili u zasjedi, dođu na Amonce, Moapce i na dio s gore Seira, koji su bili izišli protiv Judejaca. Oni su bili razbijeni.

Hvalite Gospodina, jer vječno traje Njegova dobrota!

2 Ljetopisa 20:21

DEVETOGODIŠNJI dječak Willie Myrick otet je dok se igrao ispred kuće. Otmičar ga je satima vozio u automobilu i Willie nije znao što će biti s njime. Odlučio je cijelo vrijeme pjevati pjesmu Sva slava. I dok je iznova i iznova ponavljao riječi pjesme, otmičar je psovao i vikao da zašuti. Na kraju je zaustavio automobil i pustio ga – živog i zdravog.

Kao što vidimo iz Willijeva primjera, slavljenje Boga od nas traži da se usredotočimo na Božju narav i zaboravimo na sve čega se bojimo, što je pogrešno u našem životu i odreknemo se samodostatnosti svoga srca.

Izraelci su došli do točke da se predaju kada su se suočili s neprijateljem. Tada je kralj Jošafat rekao pjevačima da krenu prije ratnika. Pjevali su: »Hvalite Gospodina, jer vječno traje Njegova dobrota!« (r. 21) Kada su čuli klicanje, neprijatelji su se zbunili. I kao što je prorok Jahaziel pretkazao, Izraelci se uopće nisu morali boriti (r. 17).

Bilo da je pred nama borba ili mislimo da nemamo izlaza, možemo slaviti Boga jer »je Gospod velik i predostojan hvale« (Psalam 96:4).

– Jennifer Benson Schuldt

Sva slava pripada Bogu,

sve riječi slavljenja u jednom akordu.

Sva slava, sva slava pripada našem Bogu.

Bog je moj Izbavitelj, Bog je moj Izbavitelj.

Bog je moj Izbavitelj, da, to je On.

Štujemo Boga kada ga slavimo svim srcem.