Jakost moja i pjesma moja

25 svibanj 2015Pročitajte: Knjiga Izlaska 15:1,2,13-18

1 Tada zapjeva Mojsije sa sinovima Izraelovim u hvalu Gospodinu ovu pjesmu. Pjevali su ovako:
»Pjevat ću Gospodinu jer je veoma silan; konja i konjanika baci u more!
2 Bog je jakost moja i pjesma moja
jer mi postade spasitelj!
To je Bog moj, zato ću ga slaviti!
Bog oca mojega, zato ću ga veličati!
13 Milošću svojom vodio si narod što si ga oslobodio.
Vodio si ga jakošću svojom u sveti stan svoj.
14 Čuše to narodi i zadrhtaše.
Muka spopade stanovnike filistejske.
15 Knezovi se edomski prestrašiše,
jeza spopade vođe moapske.
Svi se stanovnici kanaanski uplašiše.
16 Strah i trepet spopade ih;
od jakosti ruke tvoje kamenom se okameniše.
Tako prođe, o Gospodine, narod tvoj.
Tako prođe narod tvoj, što si ga zadobio.
17 Ti ga odvede i zasadi na gori, koja je svojina tvoja,
na mjestu što si ga, Gospodine, stvorio za stan sebi,
u svetištu što su ga, Gospodine, gradile ruke tvoje.
18 Gospodin je kralj u vjekove i dovijeka!«

Gospodin je Kralj u vjekove i dovijeka!

Izlazak 15:18

ČESTO nazivan i Kraljem koračnica, skladatelj i ravnatelj limene glazbe John Philip Sousa skladao je glazbu koju sviraju diljem svijeta tijekom više od stotinu godina. Prema riječima Lorasa Johna Schissela, povjesničara glazbe i ravnatelja Virginia Grand Military Banda: »Sousa je za marševe to što je Beethoven za simfonije«. Sousa je znao da glazba ima snagu da ljude potakne, ohrabri i nadahne.

U starozavjetno je doba izraelski narod u vrijeme nevolja često bio potaknut da sklada i pjeva pjesme kojima je veličao Boga. Kada je Gospodin spasio svoj narod od sigurne smrti koja im je prijetila od faraonove vojske, »zapjeva Mojsije sa sinovima Izraelovim u hvalu Gospodina ovu pjesmu… ‘Pjevat ću Gospodinu jer je veoma silan; konja i konjanika baci u more! Bog je jakost moja i pjesma moja jer mi postade spasitelj!« (r. r. 1,2)

Glazba ima snagu da podigne naš duh, ohrabruje nas tako što nas podsjeća na Božju vjernost u prošlosti. Kada smo obeshrabreni, možemo pjevati pjesme koje podižu naše oči s nevolja s kojima smo suočeni i tada možemo vidjeti snagu i prisutnost Božju. To nas podsjeća da je On naša jakost, i naša pjesma i naše spasenje.

– David McCasland

Pjesme slavljenja podižu naše oči da vidimo Božju vjernost.