Stišavanje oluje

26 svibanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Marku 4:35-41

35 Podvečer onoga dana reče im: »Prijeđimo na drugu obalu.« 36 Otpustiše narod i uzeše njega sa sobom, onako kako je bio u lađici. I druge su lađice išle s njim. 37 Tada se podiže silna bura. Valovi su udarali u lađicu, i ona se je već počela puniti vodom. 38 A on je spavao otraga u lađici na jastuku. Tada ga probudiše i povikaše: »Učitelju, zar ti ne mariš što ginemo?« 39 On ustade, zapovjedi vjetru i reče moru: »Umukni! Budi mirno!« Utihnu vjetar, i nastade velika tišina. 40 Tada im reče: »Što ste tako plašljivi? Zar još uvijek nemate vjere?« 41 Oni se vrlo uplašiše i rekoše jedan drugome: »Tko je ovaj da ga slušaju i vjetar i more!«

On ustade, zapovjedi vjetru i reče moru: »Umukni! Budi mirno!« Utihnu vjetar, i nastade velika tišina.

Marko 4:39

NAKON što je uragan Katrina krenuo prema obali Mississippija, umirovljeni propovjednik i njegova žena napustili su svoj dom i otišli u sklonište. Njihova ih je kći pozvala da dođu u Atlantu kako bi se mogla brinuti za njih, ali nisu mogli krenuti na put jer nisu imali novca, a banke su bile zatvorene. Kada je prestalo olujno nevrijeme, otišli su kući potražiti neke stvari, ali uspjeli su spasiti samo nekoliko fotografija koje su plutale na vodi. Kada je iz okvira vadio fotografiju svoga oca da bi ju osušio, ispod kartona je pronašao 366 dolara – točno onoliko koliko su koštale karte do Atlante. Iznova su se uvjerili da se u svemu mogu pouzdati u Isusa.

Za učenike je pouzdati se u Isusa bilo nešto što su morali naučiti za vrijeme oluje na moru, o čemu smo čitali u tekstu iz Markova evanđelja. Isus je rekao učenicima da otplove na drugu obalu Galilejskog jezera, a zatim je zaspao u lađici. Kada se iznenada podiglo nevrijeme, učenici su bili mokri i od straha i od valova. Probudili su Isusa i pitali ga: »Učitelju, zar Ti ne mariš što ginemo?« Isus je ustao i trima riječima: »Umukni! Budi mirno!« (r. r. 38,39) stišao oluju.

Svi prolazimo kroz oluje – progonstva, oskudicu, bolesti, razočaranja i osamljenost – i Isus nije uvijek tu da to spriječi. No, obećao je da nas neće ostaviti niti napustiti (pročitajte Hebrejima 13:5). Pomoći će nam da u oluji ostanemo mirni.

– Marvin Williams

U životnim olujama vidimo kakav je naš Bog.