Suze su dar

30 svibanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 11:32-44

32 Čim Marija dođe na mjesto gdje je bio Isus, i kad ga vidje, pade do njegovih nogu i reče mu: »Gospodine, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat.« 33 Kad Isus vidje gdje ona plače i gdje plaču Židovi što su bili došli s njom, u duhu se potrese i uzruja. 34 I upita: »Gdje ste ga položili?« Odvratiše mu: »Gospodine, dođi i vidi!« 35 Navrle Isusu suze. 36 Tada rekoše Židovi: »Vidite kako ga je ljubio!« 37 A neki od njih rekoše: »Zar nije mogao on, koji otvori oči slijepcu, učiniti da ovaj ne umre?«
38 Opet duboko potresen dođe Isus na grob. Bila je pećina, i kamen je ležao na njoj. 39 Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!« Marta, sestra pokojnoga, odvrati mu: »Gospodine, već zaudara, jer već leži četiri dana.« 40 Isus joj reče: »Ne rekoh li ti: Ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božju?« 41 Tada odvališe kamen. Isus podiže oči i reče: »Oče, zahvaljujem ti što si me uslišio. 42 Ja sam, istina, znao da me vazda uslišavaš. Ali rekoh zbog mnoštva koje ovdje stoji da vjeruju da si me ti poslao.« 43 Poslije tih riječi povika jakim glasom: »Lazare, izađi van!« 44 I odmah izađe pokojnik, ovijen povojima po rukama i nogama, i lice mu povezano ručnikom. Isus im reče: »Razvežite ga i pustite da ide!«

Navrle Isusu suze.

Ivan 11:35

NAZVALA sam dugogodišnjeg prijatelja jer mu je umrla majka. Ona je bila dobra prijateljica moje majke. Sada obje više nisu s nama.<cc:C\=0 M\=100 Y\=0 K\=0> Dok smo razgovarali, izmjenjivali su se različiti osjećaji. I plakali smo. Bile su tu suze žalosti, jer nas je Beth napustila, i suze radosnice, jer smo se prisjećali njezine vedre naravi.

Mnogi od nas osjetili smo taj neobični prijelaz iz plača u jednom trenutku, u smijeh u drugom. Predivan je to dar da nam suze pomažu i u trenucima tuge i u trenucima žalosti.

S obzirom na to da smo stvoreni na sliku Božju, humor je dio gotovo svake kulture. Mislim da je i Isus imao smisla za humor. No, znamo da je iskusio i bol i tugu. Kada je umro njegov prijatelj Lazar, Isus je vidio Mariju kako plače i »u duhu se potrese i uzruja«, a dva retka nakon toga čitamo: »Navrle Isusu suze« (33,35).

Sposobnost da svoje osjećaje izrazimo suzama je dar i Bog pamti svaku našu suzu. U 9. retku 56. psalma piše: »Izbrojio si moje nevolje; moje suze skupio si u svoj mijeh! Nisu li upisane u Tvojoj knjizi.« U Bibliji nalazimo i još jedno obećanje: »A Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju« (Otkrivenje 7:17).

– Cindy Hess Kasper

Naš ljubljeni nebeski Otac, koji je oprao naše grijehe, obrisat će i naše suze.