Nešto novo

03 lipanj 2015Pročitajte: Poslanica Efežanima 2:10-22

10 Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
11 Zato se spominjite: vi koji ste nekad po tijelu bili pogani, a oni na kojima je rukom obavljeno tjelesno obrezanje nazivali vas neobrezanima, 12 bili ste u ono vrijeme udaljeni od Krista, isključeni od Izraelove zajednice i bez udjela u savezima obećanja; niste imali nade i bili ste bez Boga na svijetu. 13 A sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizi Kristovom krvlju. 14 On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom, 15 dokinuvši zakon zapovijedi s odredbama, da iz dvoga načini u sebi jednoga novog čovjeka. On pribavi mir, 16 i pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu po križu, ubivši neprijateljstvo na njemu. 17 On je došao i navijestio vam je mir, vama koji ste bili daleko, i mir onima koji su bili blizu. 18 Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.
19 Tako, dakle, više niste tuđinci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, 20 nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus. 21 Na njemu je sva građevina složena i raste u sveti hram u Gospodinu. 22 Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu.

Mi smo Njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Efežanima 2:10

BILI su to samo ostaci drvenih trupaca i odbačeni komadi drveta, ali Charles Hooper je u njima vidio puno više od toga. Nastojeći spasiti drvenu građu odavno napuštenog štaglja, napravio je jednostavne nacrte. Tada je srušio nekoliko hrastova i jablana na svome imanju i vješto ih povezao s djedovom brvnarom. Komad po komad počeo je staru građu spajati s novom.

Taj savršeni primjerak brvnare možete vidjeti u šumarku na Tennessee Ridgeu ili na internetu. Dijelom prenočište, a dijelom muzej obiteljskog nasljedstva, ta je građevina trajno priznanje Charlesovoj viziji, vještini i strpljivosti.

Pišući onima koji su s poganstva prešli na kršćanstvo, Pavao poručuje crkvi u Efezu da je Krist učinio nešto novo. Povezao je u jedno vjernike židovskog i poganskog podrijetla. »… vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizu Kristovom krvlju« (r. 13), piše im. Ta je nova građevina u Njemu »složena da raste u sveti hram u Gospodinu. Na Njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu« (r. r. 21,22).

To se nastavlja i danas. Bog uzima ostatke našega života, vješto nas prilagođava drugima, slomljenim i spašenim ljudima i strpljivo otklanja naše oštre rubove. On voli svoj posao.

– Tim Gustafson

Naši oštri rubovi moraju biti uklonjeni da bi se pokazao Kristov lik u nama.