Moj otac je sa mnom

04 lipanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Marku 14:32-50

10 Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
11 Zato se spominjite: vi koji ste nekad po tijelu bili pogani, a oni na kojima je rukom obavljeno tjelesno obrezanje nazivali vas neobrezanima, 12 bili ste u ono vrijeme udaljeni od Krista, isključeni od Izraelove zajednice i bez udjela u savezima obećanja; niste imali nade i bili ste bez Boga na svijetu. 13 A sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizi Kristovom krvlju. 14 On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom, 15 dokinuvši zakon zapovijedi s odredbama, da iz dvoga načini u sebi jednoga novog čovjeka. On pribavi mir, 16 i pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu po križu, ubivši neprijateljstvo na njemu. 17 On je došao i navijestio vam je mir, vama koji ste bili daleko, i mir onima koji su bili blizu. 18 Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.
19 Tako, dakle, više niste tuđinci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, 20 nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus. 21 Na njemu je sva građevina složena i raste u sveti hram u Gospodinu. 22 Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu.

Evo dolazi čas… kada ćete se raspršiti svaki na svoju stranu, a Mene sama ostaviti. Ali nisam sam, jer je Otac sa mnom.

Ivan 16:32

PRIJATELJ koji se borio s osamljenošću je napisao: »Ne kažem da se osjećam osamljenim zato što nemam prijatelja. Imam puno prijatelja. Imam ljude koji me podupiru, ohrabruju i razgovaraju sa mnom. Brinu se o meni i misle na mene. Ali oni ne mogu biti sa mnom uvijek – zauvijek.

Isus je upoznao takvu osamljenost. Na početku svoje službe vidio je osamljenost u očima gubavaca i čuo ju u glasu slijepih. Sigurno ju je i sam osjetio kada su ga najbliži prijatelji napustili (pročitajte Marko 14:50).

No, kao što je pretkazao da će ga učenici napustiti, također je pokazao nepokolebljivu sigurnost u prisutnost svoga Oca. Učenicima je rekao: »(Vi) ćete se raspršiti svaki na svoju stranu, a Mene sama ostaviti. Ali Ja nisam sam, jer je Otac sa mnom« (Ivan 16:32). Ubrzo nakon toga otišao je na križ i umro za nas. Time je omogućio da vi i ja imamo obnovljen odnos s Bogom i postanemo dio Njegove obitelji.

Kao ljudi svi ćemo prije ili poslije iskusiti osamljenost. No, Isus nam pomaže razumjeti da je naš nebeski Otac uvijek s nama. Bog je sveprisutan i vječan. Samo On može biti s nama uvijek – zauvijek.

– Poh Fang Chia

Moj Otac na nebesima, što Kralj je nad anđelima.

On kod mene je dan i noć i vjerno pazi kud ću poć!

Ako ste upoznali Isusa, nikada nećete biti sami.