Kirov cilindar

04 srpanj 2015Pročitajte: Ezra 1:1-4

1 U prvoj godini vladanja perzijskoga kralja Kira – da se ispuni Gospodnje obećanje koje navijesti Jeremija – nadahnu Gospodin perzijskoga kralja Kira te on oglasi po svemu svom kraljevstvu i napisa ovo: 2 »Ovako veli Kir, perzijski kralj: Bog, Gospodin u nebu, dao mi je sva zemaljska kraljevstva. On mi je naložio da mu sagradim Hram u Jeruzalemu, u Judeji. 3 Tko od vas svih bilo kako pripada njegovu narodu, neka ide s Božjim blagoslovom u Jeruzalem u Judeji i neka tamo gradi Hram Gospodina, Boga Izraelova, Boga koji stanuje u Jeruzalemu. 4 Svuda gdje se još zadržavaju ostaci naroda neka ih stanovnici mjesta potpomognu srebrom i zlatom, imutkom i stokom, osim darova za Božju kuću u Jeruzalemu!«

… nadahnu Gospodin perzijskoga kralja Kira.

Ezra 1:1

NA području nekadašnjeg Babilona, današnjeg Iraka, 1879. godine arheolozi su otkrili izniman predmet. Dugačak samo 58 centimetara, Kirov cilindar bilježi nešto što je perzijski kralj Kir učinio prije 2500 godina. Dopustio je Židovima da se vrate u svoju domovinu i obnove svoj »sveti grad«.

O istome događaju čitamo u Ezri 1:1: »… nadahnu Gospodin perzijskoga kralja Kira« da izda proglas. Njime je Kir oslobodio sve koji su nasilno dovedeni u Babilon i dopustio im da se vrate u Jeruzalem, obnove svoje domove i ponovo sagrade Hram (r. r. 2-5). Ali to nije sve. Daniel je priznao i svoje grijehe i grijehe svoga naroda. Molio je Boga da okonča njihovo sužanjstvo u Babilonu (pročitajte Daniel 9). Bog je uslišao njegovu molitvu i poslao anđela Gabriela da ga pouči (r. r. 21,22). Zatim je potaknuo Kira da oslobodi židovski narod (pročitajte Jeremija 25:11,12; 39:10).

I Kirov cilindar i Biblija svjedoče o tome da je kraljevo srce bilo promijenjeno i zato je dopustio Židovima da se vrate kući i štuju Boga.

No, zašto je to za nas značajno? U svijetu koji je, čini se, izmakao kontroli, možemo biti mirni, sigurni da Bog može utjecati na srca svjetskih vođa. U Mudrim izrekama 21:1 čitamo: »Kao tok vode kraljevo je srce u Gospodnjoj ruci.« U Poslanici Rimljanima piše da »nema vlasti koja nije od Boga«. Zamolimo Ga da djeluje.

– Dave Branon

Umjesto da prigovarate, molite se.