Tama i svjetlo

06 srpanj 2015Pročitajte: Psalam 91:1-8

1 Koji stanuje u zaštiti Višnjega,
koji boravi u sjeni Svemogućega,
2 reći će Gospodu: »Utočište moje i Zaklone moj,
Bože moj, u kojega se uzdam!«
3 Jer on će te sačuvati od zamke ptičarske,
od smrtnog pomora.
4 Svojim perjem će te pokriti,
pod krilima svojim će te sakriti;
štit i oklop bit će ti njegova vjernost.

5 Ne ćeš se bojati strašila noći,
niti strijele što leti danju.
6 Ni kuge što tumara po tmini,
ni pošasti što hara o podne.
7 I padne li uza te tisuću i deset tisuća s desne tvoje,
tebi se ne će približiti.
8 Samo ako budeš gledao svojim očima,
vidjet ćeš plaću grešnika.

Ne ćeš se bojati strašila noći… Ni kuge što tumara po tmini, ni pošasti što hara o podne.

Psalam 91:5,6

KADA sam bio dječak, raznosio sam novine u desetak domova u dvije ulice povezane grobljem. Budući da su to bile jutarnje novine, morao sam krenuti od kuće u 3 sata i po mrklome mraku proći grobljem. Ponekad sam se toliko bojao da sam cijelim putem trčao. Umirao sam od straha sve dok nisam došao u sigurnost ulične svjetiljke na drugoj strani. Zastrašujuću tamu raspršilo je svjetlo.

Psalmist je vidio povezanost između straha i mraka, ali je također znao da je Bog veći od tih strahova. Napisao je: »Ne ćeš se bojati strašila noći, niti strijele što leti danju. Ni kuge što tumara po tmini, ni pošasti što hara o podne« (r. r. 5,6). Ne, ne moramo se bojati noći niti zla koje vreba u mraku jer imamo Boga koji je poslao svoga Sina, »Svjetlo svijeta« (Ivan 8:12).

Pod svjetlom Božje ljubavi, milosti i istine možemo naći odvažnost, pomoć i snagu da živimo za Njega.

– Bill Crowder

Otvori oči moje Ti,

da vidim Tvoju istinu.

Mojem životu smisao daj,

svjetlo nek Tvoje vodi me.

Tiho sad čekam, Gospode,

volju mi svoju objavi,

otvori oči moje Ti, prosvijetli me!

Ne morate se bojati mraka ako je s vama Svjetlo svijeta.