Obični ljudi

08 srpanj 2015Pročitajte: Knjiga o Sucima 6:11-16

11 Tada dođe Anđeo Gospodnji i sjede pod hrast kod Ofre, koji je pripadao Abiezeru Joašu, a sin je njegov Gideon mlatio pšenicu na tijesku, da je osigura od Midjanaca.
12 Njemu se prikaza Anđeo Gospodnji i reče mu: »Gospodin je s tobom, hrabri junače!«
13 Gideon mu odgovori: »Molim, gospodaru moj! Kad je Gospodin s nama, zašto nas snađe sve ovo? Gdje su sva njegova čudesa što su nam ih pripovijedali naši oci kad su govorili: Gospodin nas je izveo iz Egipta? A sada nas je ostavio Gospodin i predao nas u ruke Midjancima.«
14 Gospodin se okrenu k njemu i reče: »Idi u toj svojoj snazi i izbavi Izraela iz ruku Midjanaca! Ja te šaljem.«
15 A on mu odvrati: »Oprosti, gospodaru moj! Čime ću izbaviti Izraela? Eto, moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u svojoj obitelji.«
16 Gospodin mu odvrati: »Ja sam s tobom i ti ćeš pobiti Midjance kao jednoga čovjeka.«

Međutim, to blago imamo u zemljanim posudama da ova silna moć bude od Boga, a ne od nas.

2 Korinćanima 4:7

GIDEON je bio običan čovjek. Nadahnjuje me njegova životna priča zapisana u 6. poglavlju Knjige o Sucima. Bio je zemljoradnik i time je bio zadovoljan. Kada ga je Bog pozvao da izbavi izraelski narod od Midjanaca, njegova je spontana reakcija bila: »Čime ću izbaviti Izraela? Eto moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u svojoj obitelji« (r. 15). No Bog je obećao Gideonu da će biti s njim i pomoći mu ispuniti zadaću koju mu je povjerio (r. 16). Gideonova poslušnost donijela je pobjedu Izraelu. Zato ga nalazimo na popisu heroja vjere u Poslanici Hebrejima 11:32.

Mnogo je drugih ljudi imalo značajnu ulogu u planu spašavanja Izraelaca od snažne neprijateljske vojske. Bog je Gideonu osigurao 300 vojnika, vrsnih ratnika, da mu pomognu pobijediti neprijatelja. Ne znamo njihova imena, ali njihova hrabrost i poslušnost zapisane su u Bibliji (Suci 7:5-23).

I danas Bog poziva obične ljude da odrade Njegov posao. Uvjerava nas da će biti s nama. S obzirom na to da smo obični ljudi koji služe Bogu, očito je da snaga dolazi od Boga, a ne od nas.

– Poh Fang Chia

Ja radosno služim svom Kralju i život mu podređujem,

izvršavam Njegovu volju, jer On je moj ljubljeni Kralj.

Bog koristi obične ljude da provedu Njegov plan.