Veličajmo živoga Boga

19 srpanj 2015Pročitajte: Poslanica Efežanima 1:3-14

3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, u Kristu. 4 U njemu nas je izabrao prije postanka svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim. 5 U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinovstvo, po slobodnoj odluci svoje volje. 6 Učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u Ljubljenome. 7 U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti. 8 Nju je obilno udijelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti, 9 očitovavši nam otajstvo svoje volje po svojoj slobodnoj odluci, koju je unaprijed odredio u njemu; 10 da je izvrši u punini vremenâ: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na nebesima i na zemlji.
11 U njemu i mi postadosmo baštinici unaprijed određeni po odredbi onoga koji sve čini po odluci svoje volje 12 da bismo bili na hvalu njegove slave, mi koji smo se prije uzdali u Krista. 13 U njemu ste i vi, čuvši riječ istine, evanđelje svojega spasenja, i povjerovavši, opečaćeni Svetim i obećanim Duhom. 14 On je zalog naše baštine za stečeno otkupljenje, na hvalu njegove slave.

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, u Kristu.

Efežanima 1:3

KRAJEM listopada 2005. kada je umrla Rosa Parks, Afro-amerikanka koja se borila za ljudska prava, Oprah Winfrey smatrala je čašću što može sudjelovati u njezinu ispraćaju i odati joj počast. Govorila je o njoj kao ženi koja je 1955. odbila bijelcu ustupiti mjesto u autobusu. »Često sam razmišljala o tome koliko je trebalo hrabrosti – znajući koja su to bila vremena i što se sve moglo dogoditi – ostati sjediti. Učinili ste to ne mareći za vlastitu sigurnost i život svih nas učinili boljim.«

Često rabimo riječi »odati počast ili veličati« kao riječi koje izgovaramo na pogrebu. No, možemo ih rabiti i u drugim prigodama, kada nekome želimo odati posebno priznanje. U uvodu Poslanice Efežanima apostol Pavao veliča Boga. Kada kaže: »Blagoslovljen Bog i Otac«, bira riječ ‘blagosloviti’, što znači ‘veličati’. Pavao je pozvao Efežane da mu se pridruže u veličanju Boga za brojne duhovne blagoslove: Isus ih je otkupio i oprostio im je, i objavio im otajstvo Evanđelja; a Duh Sveti ih čuva i zapečatio ih je. Spasenje je isključivo Božje djelo i Njegova milost.

Nastavimo razmišljati o Božjim blagoslovima u Kristu. Kada to činimo, poput Pavla, vidjet ćemo da nam je srce preplavljeno veličanjem »na hvalu Njegove slave« (1:12).

– Marvin Williams

Veličanje je pjesma duše koja je oslobođena.