Posvećeno srce

26 srpanj 2015Pročitajte: Druga knjiga Ljetopisa 17:1-11; 20:32

1 Umjesto njega postade kralj njegov sin Jošafat. On se naoruža protiv Izraela. 2 Razmjesti vojsku po svim tvrdim Judinim gradovima i posade po Judinoj zemlji i po Efrajimovim gradovima, koje je bio osvojio njegov otac Asa. 3 I bio je Gospodin s Jošafatom, jer je hodio putovima kojima je prije bio išao njegov djed David, i nije služio Baalima, 4 nego je štovao Boga svojega djeda, po njegovim zapovijedima hodio, i nije činio kao Izraelovi sinovi. 5 Zato Gospodin dade da ojača kraljevstvo u njegovoj ruci. Sav Juda prinosio je darove Jošafatu, pa je imao veliko blago i slavu. 6 Njemu je na Gospodnjem putu porasla srčanost, te odstrani i uzvisine i Ašere u Judi.
7 U trećoj godini svojega vladanja posla svoje vrhovne činovnike Ben-Hajila, Obadju, Zahariju, Netanela i Miheja da poučavaju u gradovima Judinim, 8 i s njima levite Šemaju, Netaniju, Zebadju, Asahela, Šemiramota, Jonatana, Adoniju, Tobiju i Tob Adoniju, i svećenike Elišamu i Jorama. 9 Oni su poučavali u Judi imajući uza se knjigu Gospodnjega zakona. Obilazili su sve Judine gradove i učili narod. 10 Dođe velik strah na sva kraljevstva, u zemljama oko Jude, te se ne usudiše ratovati s Jošafatom. 11 Filistejci su donosili Jošafatu darove i srebro kao danak. I Arapi su mu dovodili stoku: po sedam tisuća i sedam stotina ovnova i po sedam tisuća i sedam stotina jaraca.

32 Hodio je posve putem svojega oca Ase, a da ne siđe s njega, i činio je što se sviđalo Gospodinu.

Hodio je posve putem svojega oca Ase… i činio je što se sviđalo Gospodinu.

2 Ljetopisa 20:32

USPJEŠNI je poslovni čovjek pričao o sebi u crkvi. Priznao je da teško pomiruje vjeru i bogatstvo. »Bogatstvo me plaši!« rekao je. Citirao je Isusove riječi: »Lakše je devi proći kroz iglene uši, nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo« (Luka 18:25). Spomenuo je tekst iz Evanđelja po Luki 16:19-23 o bogatašu i Lazaru te kako u toj priči bogataš završava u paklu. Jako ga je uznemiravala i prispodoba o »ludom bogatašu« (Luka 12:16-21). Od Salomona je naučio da od obilja i bogatstva »nema koristi pod suncem« (Propovjednik 2:11). No, bio je odlučan ne dopustiti bogatstvu da se ispriječi između njega i Boga. Umjesto toga želio je služiti Bogu svime što ima i pomoći siromašnima.

Stoljećima je Bog neke ljude blagoslivljao materijalnim dobrima. U Drugoj knjizi Ljetopisa 17:5 čitamo o Jošafatu: »Zato Gospodin dade da ojača kraljevstvo u njegovoj ruci… pa je imao veliko blago i slavu.« Nije postao ohol niti je svojim bogatstvom tlačio druge, već mu je »na Gospodnjem putu porasla srčanost« (r. 6) Osim toga, čitamo da je hodio »posve putem svojega oca Ase, a da ne siđe sa njega, i činio je sve što se sviđalo Gospodinu« (20:32).

Gospodin se ne protivi bogatsvu, jer je njime blagoslovio neke, ali se protivi nečasnom bogaćenju i njegovoj pogrešnoj upotrebi. Bog zaslužuje odanost svih svojih sljedbenika.

– Lawrence Darmani

Bili bogati ili siromašni – Bogu ugađa posvećeno srce.