Borba s olovkom

28 srpanj 2015Pročitajte: Knjiga o Sucima 2:11-22

11 sinovi su Izraelovi činili što se nije sviđalo Gospodinu, i služili su baalima. 12 A ostavili su Gospodina, Boga svojih otaca, koji ih je bio izveo iz Egipta. Potrčali su za drugim bogovima, okolnim poganskim bogovima, poklonili im se i tako razgnjevili Gospodina. 13 Kad su tako otpali od Gospodina i stali služiti Baalu i aštartama, 14 raspali se Gospodnji gnjev protiv sinova Izraelovih, i on ih predade u ruke razbojnicima, koji ih oplijeniše. On pusti da padnu u ruke svojih okolnih neprijatelja, tako da se više nisu mogli održati pred svojim neprijateljima. 15 Svaki put kad bi krenuli u rat, bila je ruka Gospodnja protiv njih na njihovu nesreću, kao što je bio unaprijed rekao Gospodin i kao što im se bio zakleo Gospodin. I njihova je nevolja bila velika.
16 Tada im je Gospodin podizao suce, koji su ih izbavljali iz ruku njihovih neprijatelja. 17 Ali ni svojih sudaca nisu slušali, nego su tuđim bogovima tjerali idolopoklonstvo i klanjali im se. Brzo su zašli s puta kojim su išli njihovi oci, što su slijedili zapovijedi Gospodnje. Ali oni nisu tako činili. 18 Kad im je Gospodin podizao suce, onda je Gospodin bio sa sucem i izbavljao ih iz ruku njihovih neprijatelja dok je sudac živio. Jer bi Gospodina dirnule njihove tužbe na mučitelje i tlačitelje. 19 Ali čim bi sudac umro, potjerali bi oni ponovno još gore nego njihovi oci, trčali bi za drugim bogovima, služili im i klanjali im se. Nisu ostavljali svojih opakih djela i putova.
20 Tada se raspali gnjev Gospodnji protiv Izraela, i reče: »Zato što je taj narod prestupio moj Savez, na koji sam obvezao njihove oce, i jer ne slijedi mojih zapovijedi, 21 ne ću više goniti ispred njih narode koje ostavi Jošua kad umre. 22 Po njima ću staviti na kušnju Izraelove sinove: hoće li se držati puta Gospodnjega i hoditi po njemu, kao što su činili njihovi oci, ili ne će.«

Nisu ostavljali svojih opakih djela i putova.

Suci 2:19

DOK sam u prvome razredu učila pisati, moja je učiteljica tražila da olovku držim na određeni način. Kada me je gledala, držala sam olovku onako kako je ona htjela. No, čim bi me prestala gledati, stavila sam ju u položaj koji mi je bio lakši.

U nadmetanju čija je volja snažnija smatrala sam se prešutnom pobjednicom i još uvijek držim olovku na svoj neobičan način. Ali mnogo desetljeća poslije shvatila sam da je moja mudra učiteljica znala da će se zbog te tvrdoglave navika moja ruka puno brže umoriti.

Djeca vrlo rijetko razumiju što je za njih dobro. Gotovo uvijek rade ono što žele u tom trenutku. Možda su »sinovi Izraelovi« s pravom nazvani onima koji su, iz naraštaja u naraštaj, tvrdoglavo ustrajali na tome da štuju bogove okolnih naroda umjesto jedinoga pravog Boga. Njihovi su postupci strašno ljutili Boga jer je On znao što je najbolje i uskratio im je svoj blagoslov (r. r. 20-22).

Propovjednik Rick Warren kaže: »Poslušnost i tvrdoglavost su dvije strane istoga novčića. Poslušnost nam donosi radost, a tvrdoglavost nas čini nesretnima.

Ako nam buntovnost ne dopušta da budemo poslušni Bogu, vrijeme je za promjenu srca. Moramo se vratiti Gospodinu; On je dobar i milostiv.

– Cindy Hess Kasper

Prvo mi stvaramo navike; zatim navike stvaraju nas.