Sjeda snaga

30 srpanj 2015Pročitajte: Jošua 14:6-12

6 Tada pristupiše Judini sinovi k Jošui u Gilgalu i Kaleb, sin Jefuneov, Kenižanin, reče mu: »Ti znaš što je odredio Gospodin Mojsiju, čovjeku Božjemu, za me i za te u Kadeš Barnei. 7 Bilo mi je četrdeset godina kad me posla Mojsije, sluga Gospodnji, iz Kadeš Barne da uhodim zemlju, i donesoh mu izvještaj, kako sam mislio u svom srcu. 8 A moji drugovi, koji su išli sa mnom, uplašiše srce narodu, ali ja sam bio posve na strani Gospodina, Boga svojega. 9 I zakle se Mojsije onoga dana: Zemlja na koju je stupila tvoja noga pripast će tebi i tvojim sinovima kao baština u vječna vremena, jer si posve stupio na stranu Gospodina, Boga mojega. 10 I Gospodin me, kako vidiš, po svom obećanju sačuva u životu punih četrdeset i pet godina, od vremena kad Gospodin reče Mojsiju onu riječ, dok je Izrael išao po pustinji i sad, eto, imam osamdeset i pet godina. 11 Danas sam još krepak kao onda kad me je Mojsije poslao. Moja je snaga danas još kao onda kad se je trebalo boriti, i dolaziti i odlaziti. 12 Zato mi daj sada tu gorovitu zemlju, za koju je onda govorio Gospodin! Jer ti si sam onda čuo da su tamo Anakovci i veliki utvrđeni gradovi. Možda je Gospodin sa mnom, i ja ću ih moći protjerati kako je to obećao Gospodin.«

Moja je snaga danas još kao onda.

Jošua 14:11

NIZOZEMSKA slikarica Yoni Lefevre osmislila je projekt pod naslovom Sjeda snaga da pokaže vitalnost starijih ljudi u Nizozemskoj. Zamolila je djecu da nacrtaju svoje bake i djedove. Željela je pokazati »iskrenu i čistu sliku« starijih ljudi. Vjerovala je da djeca to mogu prikazati. Njihovi su crteži odražavali svježinu i živahnost njihovih baka i djedova koji su igrali tenis, radili u vrtu i još mnogo toga!

U Bibliji čitamo da je Kaleb bio snažan i u poznim godinama. Kao mladić bio je u skupini uhoda koji su išli izvidjeti Obećanu zemlju prije nego što će je Izraelci osvojiti. Kaleb je vjerovao da će Bog pomoći svome narodu pobijediti Kanaance. No osim njega i Jošue, svi su drugi mislili da je to nemoguće (r. 8). Zbog njegove vjere Bog mu je na čudesan način produljio život za 45 godina. Preživio je život u pustinji i ušao u Obećanu zemlju. Kada je napokon došlo vrijeme da uđu u Kanaan, osamdesetpetogodišnji Kaleb je rekao: »Moja je snaga danas kao onda kada se je trebalo boriti« (r. 11). Uz Božju pomoć Kalebu je pripalo pravo na dio zemlje (pročitajte Brojevi 14:24).

Bog nas ne zaboravlja kada ostarimo. Iako naše tijelo stari i zdravlje se pogoršava, Duh Sveti nas svakoga dana obnavlja iznutra (pročitajte 2 Korinćanima 4:16). On nam omogućuje da naš život ima važnost u svakom razdoblju i u svakoj dobi.

– Jennifer Benson Schuldt

Bog nas obnavlja i zato Mu uvijek možemo služiti.