Božja dobrota

02 kolovoz 2015Pročitajte: Poslanica Rimljanima 5:1-11

1 Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu. 2 Po njemu smo zadobili vjerom i pristup k ovoj milosti u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom Božje slave. 3 A ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama znajući da nevolja vodi strpljivosti; 4 a strpljivost pouzdanosti, a pouzdanost nadi; 5 nada se pak ne sramoti jer se Božja ljubav izli u naša srca Duhom Svetim, koji nam je dan. 6 Jer Krist, dok smo još bili slabi, umre u pravo vrijeme za bezbožnike. 7 Jer jedva tko umre za pravednika; za dobroga možda bi se tko usudio umrijeti. 8 A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas. 9 Mnogo ćemo dakle više biti po njemu spašeni od gnjeva, kad smo sad opravdani njegovom krvlju. 10 Ako smo doista pomireni s Bogom, smrću njegova Sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više kao pomireni spasiti po njegovu životu. 11 A ne samo to, nego se hvalimo u Bogu po svojemu Gospodinu Isusu Kristu, po kojemu sad primismo pomirenje.

Iskreno se radujte, braćo moja, kad padnete u različite kušnje.

Jakovljeva 1:2

ROGER je u životu prošao mnogo toga. Nakon što su mu operirali srčane zaliske, u samo nekoliko tjedana morao je ponovo na operaciju jer su nastale komplikacije. I baš kada se počeo oporavljati zahvaljujući fizikalnoj terapiji, pao je s bicikla i slomio ključnu kost. Povrh toga, Rogera je jako pogodila smrt njegove majke. Postao je jako obeshrabren. Kada ga je prijatelj pitao je li na bilo koji način osjetio Božje djelovanje, priznao je da nije.

Cijenim Rogerovu iskrenost. Osjećaji obeshrabrenosti ili sumnje dio su i moga života. U Poslanici Rimljanima Apostol Pavao piše: »… nego se hvalimo i nevoljama znajući da nevolja vodi strpljivosti, a strpljivost pouzdanosti, a pouzdanost nadi« (5:3,4). To ne znači da smo uvijek veseli. Možda ćemo samo trebati nekoga da sjedne s nama i sluša kako mu otvaramo svoje srce, i razgovarati s Bogom. Nekada ćemo morati pogledati unatrag da bismo vidjeli kako su sumnje i trpljenje ojačali našu vjeru.

Ako znamo da Bog želi iskoristiti naše nevolje da bi ojačao našu vjeru, to nam može pomoći da se pouzdamo u Njegovu dobrotu.

– Anne Cetas

Isuse, na nas pogledaj, Duha nam svoga Svetog daj,

koji će svojom milošću ravnat i krijepit jakošću!

Bog će nas možda odvesti u nemirne vode da produbi naše povjerenje u Njega.