Smjesa u zdjeli

09 kolovoz 2015Pročitajte: Ruta 2:1-12

1 Noemi je imala rođaka svojega muža, čovjeka vrlo bogata, iz Elimelekova roda, po imenu Boaza.
2 I jednoga dana reče Moapka Ruta Noemi: »Rado bih izišla u polje i ako mi se dopusti, pobirala bih klasje.«
Ona odgovori: »Idi, draga kćeri!«
3 I ona ode, i pabirala je u polju za žeteocima. Dogodi se te dođe na njivu Boazovu, koji je bio od Elimelekove obitelji.
4 Upravo dođe Boaz iz Betlehema i pozdravi žeteoce: »Gospodin s vama!«
Oni odgovoriše: »Gospodin te blagoslovio!« 5 Tada upita Boaz slugu koji je nadzirao žeteoce: »Čija je ovo djevojka?«
6 Sluga koji je nadzirao žeteoce odvrati: »To je Moapka, djevojka koja je s Noemom došla iz moapske zemlje. 7 Molila je: Rado bih pobirala i skupljala klasje između snopova za žeteocima. I došla je, i od ranoga jutra do sada bila je na nogama, i jedva da je samo malo predahnula.«
8 Tada reče Boaz Ruti: »Slušaj, kćeri moja, nemoj ići pobirati na njivi nekog drugog! Ne odlazi odavle, nego se drži mojih djevojaka! 9 Pazi na kojoj njivi one žanju pa idi za njima! Ja sam slugama zapovjedio da te ne diraju. Kad ožedniš, idi k posudama i pij što su sluge donijele!«
10 Tada ona pade ničice, pokloni se sve do zemlje i reče mu: »Kako to da si mi tako milostiv i tako ljubazan prema meni, premda sam tuđinka?«
11 Boaz joj odgovori: »Čuo sam ja sve što si učinila svojoj svekrvi iza smrti svojega muža. Oca, majku i zavičaj si ostavila pa si došla k narodu koji nisi prije poznavala. 12 Gospodin neka ti plati za tvoje djelo! Potpuna plaća neka ti bude od Gospodina, Boga Izraelova, kad si došla da se pod njegova krila skloniš!«

Rado bih pobirala i skupljala klasje između snopova za žeteocima.

Ruta 2:7

MOJA kći i ja smatramo kakao-kocke jednim od sedam čuda kulinarskog svijeta. Jednoga dana, dok smo miješale sastojke svoje omiljene čokoladne poslastice, kći me je pitala hoćemo li, nakon što većinu smjese ulijemo u kalup za kolače, ostaviti malo na dnu zdjele. Tome se ostatku uvijek veseli. Nasmiješila sam se i pristala. Zatim sam joj rekla: »To se zove pobirati, skupljati što je ostalo, i nije započelo s kakao-kockama.«

I dok smo uživale u pečenju kolača, objasnila sam joj da je Ruta pobirala klasje na njivi da prehrani sebe i svoju svekrvu Noemi (r. r. 2,3). Budući da su obje bile udovice, vratile su se u Noeminu domovinu. Tamo je Ruta upoznala bogatog zemljoposjednika imenom Boaz. Zamolila ga je: »Rado bih pobirala i skupljala klasje između snopova za žeteocima« (r. 7). Pristao je i naložio slugama: »Nego još od svojih rukoveti ispuštajte i ostavljajte joj neka kupi!« (r. 16).

Poput Boaza, koji je Ruti davao od bogatog uroda svojih njiva, Bog nama daje od svoga izobilja. Njegovo je bogatstvo bezgranično i On za nas »ispušta« svoje blagoslove. Rado nam daje tjelesnu i duhovnu hranu. Svaki dar koji primamo dolazi od Njega.

– Jennifer Benson Schuldt

Naše najveće potrebe ne mogu premašiti Božje neizmjerno bogatstvo.