Peći s Jess

17 kolovoz 2015Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 6:22-34

22 Sutradan mnoštvo naroda što je bilo ostalo preko mora opazi da je ondje bila samo još jedna lađica i da Isus nije bio ušao u lađicu sa svojim učenicima, nego da su njegovi učenici bili otišli sami.
23 Uto iz Tiberijade dođoše druge lađe u blizinu mjesta gdje je Gospodin rekao zahvalnu molitvu i gdje su oni jeli kruh. 24 Kad dakle vidje narod da ondje više nema Isusa ni njegovih učenika, uđoše u lađe i dođoše u Kafarnaum da traže Isusa. 25 Nađoše ga s druge strane mora i upitaše ga: »Učitelju, kad si došao ovamo?« 26 Isus im odgovori: »Zaista, zaista kažem vam: Ne tražite me što čudesa vidjeste, nego što jedoste kruha i nasitiste se. 27 Skrbite se za jelo što ostaje za vječni život, koje će vam dati Sin Čovječji; jer njega potvrdi Bog Otac.« 28 Tada ga upitaše: »Što trebamo činiti da izvršimo Božja djela?« 29 Isus im odgovori: »Ovo je Božje djelo: da vjerujete u onoga koga on posla.« 30 Oni mu odvratiše: »Koji dakle ti znak činiš da vidimo i da ti vjerujemo? Što radiš? 31 Oci su naši jeli manu u pustinji, kao što je pisano: Dade im jesti kruh s neba.« 32 Isus im reče: »Zaista, zaista kažem vam: Ne dade vam Mojsije kruha s neba, nego vam moj Otac daje istiniti kruh s neba. 33 Jer je kruh Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.«
34 Tada mu rekoše: »Gospodine, daj nam svagda taj kruh!«

Nastojte sebi pribaviti ne propadljivu hranu, već hranu koja ima trajnost za život vječni.

Ivan 6:27 (K. S.)

JEDNOGA jutra dok se Lilia spremala za posao, njezina četverogodišnja kći Jess prihvatila se posla. Nedavno su kupili malu pećnicu i stavili ju na radnu plohu. Jess je bila očarana idejom da sama preprži kruh za doručak. Nekoliko minuta poslije Lilia je vidjela dvije hrpe prepečenca na radnoj plohi. »Ja sam dobra pekarica«, izjavila je Jess.

Nije čudo da jedna znatiželjna djevojčica može kruh pretvoriti u prepečenac. No, kada je Isus dječakovih pet ječmenih kruhova i dvije ribe pretvorio u obrok za oko 5000 muškaraca, mnoštvo koje je posjedalo po okolnim brežuljcima u tom je događaju prepoznalo čudo i htjeli su Isusa silom »učiniti kraljem« (Ivan 6:1-15).

Ali Njegovo kraljevstvo nije »od ovoga svijeta« (Ivan 18:36) i zato je Isus neopazice otišao u goru. Kada Ga je mnoštvo pronašlo sljedećega dana, Isus je razotkrio njihov grješan motiv: »Ne tražite Me jer čudesa vidjeste, nego što jedoste kruha i nasitiste se« (6:26). Bili su u zabludi da će im »Kralj« Isus napuniti trbuhe i osloboditi ih rimske vlasti. Zato im Isus savjetuje: »Nastojte sebi pribaviti ne propadljivu hranu, već hranu koja ima trajnost za život vječni« (r. 27 K. S.)

Ono tjelesno u nama odnosi se prema Isusu kao sredstvu za postizanje cilja. No zapravo je On naš Kruh života.

– Tim Gustafson

Nego tražite najprije Božje kraljevstvo, a ostalo će vam se dodati. Isus (Luka 12:31)