Odražavati Božju slavu

19 kolovoz 2015Pročitajte: Knjiga Izlaska 31:1-11

1 Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 2 »Evo, pozvah po imenu Besalela, sina Urije, Hurova unuka, od plemena Judina, 3 i napunih ga duhom Božjim, umjetničkom mudrošću, uviđavnošću, razumom i svakom vještinom, 4 da napravi nacrte i da ih izvede u zlatu, srebru i mjedi, 5 da kleše i ukiva kamen, da reže drvo; ukratko, da izrađuje svaki posao. 6 Ujedno mu dadoh druga Oholiaba, sina Ahisamakova, od plemena Danova, i svima drugim vještacima u umjetnosti udijelih mudrost da izrade sve što sam ti zapovjedio: 7 šator svjedočanstva, kovčeg zakona, pomirilište nad njim i druge sprave u šatoru, 8 naime stol i njegove sprave, svijećnjak od čistog zlata sa svim njegovim spravama i žrtvenik kadioni, 9 zatim žrtvenik za žrtvu paljenicu sa svim njegovim spravama, umivaonicu i njezino podnožje, 10 sjajne haljine i sveto ruho za svećenika Arona i haljine njegovim sinovima za svećeničku službu, 11 zatim ulje pomazanja i kâd mirisni za svetište. Sve neka načine točno onako kako sam ti zapovjedio.«

Nebesa pripovijedaju Božju slavu, djelo Njegovih ruku navješćuje nebeski svod.

Psalam 19:2

KINESKI slikar iz 12. stoljeća Li Tang slikao je pejzaže upotpunjene ljudima, pticama i bivolima. Zbog izvanredne vještina slikanja na svili, Li Tanga smatraju majstorom kineskog pejzaža. Stoljećima su umjetnici iz cijeloga svijeta crtali ono što su vidjeli u Božjoj galeriji svega stvorenog. »Nebesa pripovijedaju Božju slavu, djelo Njegovih ruku navješćuje nebeski svod« (r. 2). U Bibliji čitamo da naša kreativnost proizlazi iz toga što nas je Bog stvorio »na sliku svoju« (Postanak 1:27).

U Knjizi Izlaska smo pročitali da je Bog odabrao umjetnike koji su vješto radili u drvu, zlatu, srebru, bronci i dragom kamenju kako bi izradili namještaj, suđe, oltare i odjeću kojom će se drevni Izraelci morati koristiti kada budu štovali Boga u Svetištu (31:1-11). Ti su umjetnički simboli duhovnih stvarnosti poticali i vodili svećenike i narod u štovanju Gospodina koji ih je pozvao da budu Njegov narod.

Kroz različite vidove umjetničkog izražavanja mi prenosimo ljepotu svega stvorenja i odajemo čast Stvoritelju i Otkupitelju ovoga predivnog svijeta.

– Dennis Fisher

Radujem se Tebi, Bože,

cijelim srcem slavim Te.

Stvaralaštvu Tvojih ruku

iznova ja divim se.

Stvoreni smo da veličamo Boga.