Tko je moj bližnji

20 kolovoz 2015Pročitajte: Evanđelje po Luki 10:30-37

30 Tada prozbori Isus i reče: »Neki je čovjek silazio iz Jeruzalema u Jerihon i pade među razbojnike. Oni ga oplijeniše, izraniše, ostaviše ga napola mrtva i otiđoše. 31 Slučajno je istim putem silazio neki svećenik. On ga vidje i prođe. 32 Isto tako dođe tamo neki levit. Vidje ga i prođe. 33 I neki Samarijanac, na svom putu, dođe u njegovu blizinu. Kad ga vidje, sažali se nad njim. 34 Pristupi k njemu, zali uljem i vinom njegove rane i zavi ih. Tada ga podiže na svoju životinju, dovede ga u gostionicu i pobrinu se za njega. 35 Sutradan izvadi dva denara, dade ih krčmaru i reče mu: Brini se za njega! Što više potrošiš, platit ću ti kad se vratim. 36 Tko je od ove trojice bio bližnji onome koji je bio pao među razbojnike?« 37 Ovaj odgovori: »Onaj koji mu je iskazao milosrđe.« I Isus mu reče: »Idi, i ti čini tako!«

Idi, i ti čini tako!

Luka 10:37

MARY je uživala na crkvenom sastanku sredinom tjedna kada su se ona i nekolicina prijatelja okupili na molitvu, štovanje i kada su razgovarali o nejasnoćama u vezi s nedjeljnom propovijedi. Ovog su tjedna namjeravali razgovarati o tome koja je razlika između «ići« u crkvu i »biti« crkva u svijetu koji pati. Radovala se što će vidjeti prijatelje i sudjelovati u gorljivoj raspravi.

U trenutku kad je uzimala ključeve automobila, oglasilo se zvono na ulaznim vratima. »Oprostite što vam smetam,« rekla je susjeda Sue, »zanima me jeste li slobodni jutros?« Zaustila je reći da je upravo na odlasku kada je susjeda nastavila: »Moram odvesti automobil mehaničaru i obično se kući vratim pješice ili bicikom, ali ozlijedila sam leđa i ne mogu ni jedno ni drugo.« Za trenutak je Mary oklijevala, a onda se nasmiješila. »Naravno da ću ići s vama i vratiti vas kući«, rekla je.

Mary je susjedu poznavala samo iz viđenja. Ali dok ju je vozila kući, saznala je o njezinom suprugu i njegovoj borbi s demencijom i o tome koliko je iscrpljena brinući se o njemu i njegujući ga. Slušala ju je, suosjećala i obećala da će se moliti za njih. Ponudila je pomoć u čemu god bude mogla.

Mary nije išla u crkvu toga jutra da razgovara o tome kako svjedočiti svoju vjeru. Umjesto toga dala je djelić Isusove ljubavi svojoj susjedi koja je trebala pomoć.

– Marion Stroud

Vjera se vidi u našim postupcima.