Moć jezika

26 kolovoz 2015Pročitajte: Mudre izreke 18:1-8,20-21

1 Tko se želi rastaviti, pronađe kakvu izliku;
svim sredstvima dovodi do svađe.
2 Luđaku nije mila razboritost,
nego samo objavljivanje njegovih misli.
3 Gdje uđe bezbožnost, ondje se smjesti i sramota,
i prezir dođe sa sramotom.
4 Riječi su kao duboke vode iz usta ponekog čovjeka,
žubor-potok, izvor mudrosti.
5 Nije pravo zauzimati se za krivca
i onoga koji je pravedan otjerati sa suda.
6 Usne luđaka potpiru svađu,
i njegova usta viču za batinom.
7 Luđaku su njegova usta na propast,
i usne su njegove zamka njegovu životu.
8 Riječi su klevetnika kao poslastica;
one ulaze u nutrinu tijela.

20 Svaki se siti plodom svojih usta;
siti se dohotkom svojih usana.
21 Smrt i život u vlasti su jezika;
tko ga upotrijebi marljivo, uživat će njegov plod.

Smrt i život u vlasti su jezika; tko ga upotrijebi marljivo, uživat će njegov plod.

Izreke 18:21

DOBITNIK Nobelove nagrade za mir Nelson Mandela koji se suprotstavio rasističkoj vlasti bjelačke manjine u Južnoj Africi, i zbog toga u zatvoru proveo gotovo tri desetljeća, bio je svjestan snage riječi. Danas ga mnogi citiraju, ali dok je bio u zatvoru, njegove riječi nisu izgovarali zbog straha od kazne. Deset godina nakon izlaska na slobodu rekao je: »Neman običaj olako rabiti riječi. Ako nam je 27 godina provedenih u zatvoru ičemu koristilo, bilo je to da u tišini samoće naučimo koliko su riječi dragocjene i kako govor ima utjecaj na to kako ljudi žive i umiru.«

Kralj Salomon, pisac najvećeg dijela Mudrih izreka, pisao je o snazi riječi. Rekao je: »Smrt i život u vlasti su jezika« (r. 21). Riječi mogu izazvati pozitivne i negativne posljedice (r. 20). Imaju moć potaknuti život kroz ohrabrivanje i iskrenost ili ga slomiti i uništiti lažima i ogovaranjem. Kako možemo biti sigurni da izgovaramo riječi koje će imati pozitivan ishod? Jedino tako da brižljivo čuvamo »svoje srce jer iz njega izvire život!« (4:23)

Isus može promijeniti naše srce tako da naše riječi budu najbolje moguće – iskrene, smirene, odmjerene i primjerene situaciji.

– Marvin Williams

Otvori srca ljudi, obdari riječju nas,

da svima koji traže, navijestimo Tvoj spas.

Naše riječi imaju moć graditi ili rušiti.