Nastavit će se…

06 rujan 2015Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 15:50-58

50 A ovo tvrdim, braćo: tijelo i krv ne mogu baštiniti Božjega kraljevstva, niti može raspadljivost baštiniti neraspadljivost.
51 Evo vam kazujem otajstvo: svi ne ćemo usnuti, ali svi ćemo se promijeniti; 52 iznenada, u tren oka, o posljednjoj trubi; jer će zatrubiti, i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se promijeniti. 53 Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost, i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti riječ što je napisana:
»Pobjeda proguta smrt.
55 Gdje je, smrti, tvoja pobjeda?
Gdje je, smrti, tvoj žalac?«
56 Žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha Zakon. 57 Hvala Bogu koji nam dade pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu. 58 Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u Gospodnjem djelu svagda, znajući da vaš trud nije uzaludan u Gospodinu!

Pobjeda proguta smrt.

1 Korinćanima 15:54

ODRASTAJUĆI sredinom prošloga stoljeća često sam odlazio u obližnje kino na nedjeljnje matineje. Osim crtanih i cjelovečernjih filmova, prikazivali su i pustolovne serije u kojima je svaki nastavak završavao tako da se junak ili junakinja suočavaju s nemogućom situacijom. Činilo se da nema izlaza, ali na dnu platna bi uvijek pisalo: »Nastavit će se…«

Apostolu Pavlu nisu bile napoznate po život opasne situacije. Bio je u tamnici, bičevali su ga, kamenovali i doživio je brodolom samo zato što je ljudima želio navijestiti radosnu vijest o Isusu Kristu. Znao je da će jednoga dana umrijeti, ali nikada to nije smatrao svojim krajem. Pavao je Isusovim sljedbenicima u Korintu napisao: »A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost, i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti riječ što je napisana: ‘Pobjeda proguta smrt’« (r. 54).

Strast Pavlova života bila je drugima govoriti da je Isus, naš Spasitelj, na križu dao svoj život da bismo vjerom u Njega mogli primiti oproštenje grijeha i imati vječni život.

Mi nismo kao filmski junaci koji uvijek uspiju izbjeći sigurnu smrt. Doći će dan kada će naš ovozemaljski život prestati, bilo smrću ili Drugim Kristovim dolaskom. No milošću Božjom i vaš i moj život »nastavit će se…«.

– David McCasland

Sve u svemu mi je Isus, ja sam Njegov On je moj.

Njemu živim, Njemu služim sad i u vječnosti svoj.

U životu i smrti Krist je naša nada.