Novo stvorenje

26 rujan 2015Pročitajte: Djela apostolska 9:10-22

10 A u Damasku je bio jedan učenik, po imenu Ananija. Njemu reče Gospodin u viđenju: »Ananija!« On odvrati: »Evo me, Gospodine!« 11 A Gospodin mu reče: »Ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, i potraži u Judinoj kući Taržanina po imenu Savla! On se moli. 12 U viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje uđe i stavi ruke na nj da progleda.« 13 A Ananija odgovori: »Gospodine, čuo sam od mnogih za toga čovjeka, kolika zla počini tvojim svetima u Jeruzalemu. 14 I ovdje ima vlast od svećeničkih glavara da veže sve koji zazivaju tvoje ime.« 15 A Gospodin mu reče: »Idi, jer mi je on izabrana posuda. On će raznositi moje ime pred pogane i kraljeve i pred Izraelove sinove. 16 Ja ću mu pokazati koliko treba pretrpjeti za moje ime.«
17 I pođe Ananija te uđe u kuću. Stavivši ruke na njega, reče: »Savle, brate, Gospodin Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga.« 18 I odmah spadoše s njegovih očiju kao ljuske, i progleda, i ustavši, primi krštenje. 19 Tada je jeo i okrijepio se.
Onda ostade još nekoliko dana s učenicima koji su bili u Damasku. 20 I odmah je po sinagogama propovijedao da je Isus Sin Božji. 21 A svi koji su slušali snebivali su se i govorili: »Nije li ovo onaj koji je gonio u Jeruzalemu one što su zazivali to ime, i ovamo je došao zato da ih svezane vodi svećeničkim glavarima?« 22 A Savao je bio sve silniji i zbunjivao je Židove koji su živjeli u Damasku dokazujući da je Isus Mesija.

Ako je dakle tko u Kristu, on je novo stvorenje. Staro je prošlo i, gle, novo je nastalo.

2 Korinćanima 5:17

NA samom početku svoga radnog vijeka imao sam suradnika koji je u psovkama uživao koristiti Božje ime. Rugao se onima koji su tek postali kršćanima ili koji su pokušali s njime razgovarati o Isusu. Onoga dana kada sam odlazio u drugi grad na novi posao, sjećam se da sam mislio da taj čovjek nikada neće postati Isusov sljedbenik.

Dvije godine poslije posjetio sam staro radno mjesto. On je još uvijek bio tamo, ali nikada, ni kod koga, nisam vidio tako veliku promjenu. Taj čovjek, koji se toliko protivio vjeri, postao je živim primjerom onoga što znači biti »novo stvorenje« u Kristu (r. 17). I sada, više od 30 godina poslije, još uvijek drugima govori o tome kako ga je Krist »pronašao onakvoga grješnog kakav je bio«.

Čini mi se da su kršćani prvoga stoljeća nešto slično vidjeli kod Pavla, svoga progonitelja. On je bio zorni primjer onoga što znači postati novim stvorenjem (pročitajte Djela ap. 9:1-22). Životi njih obojice velika su nada onima koji misle da za njih nema otkupljenja!

Isus je tražio i Pavla i mojega bivšeg suradnika – i mene. I danas nastoji doseći one »koje je teško doseći« i svojim nam primjerom pokazuje kako i mi to možemo.

– Randy Kilgore

O, kako slatko zvuči nam milosti pjesma ta.

Izgubljen grješnik bio sam, sad spašen sam i ja.

Nitko nije izvan dosega Božje milosti.