Možemo znati

01 listopad 2015Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 5:10-15

10 Tko vjeruje u Božjega Sina, ima svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem; jer ne povjerova svjedočanstvu kojim Bog posvjedoči za svojega Sina. 11 A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život; taj je život u njegovu Sinu. 12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Božjega Sina, nema života.
13 Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate kako imate vječni život. 14 I ovo je pouzdanje koje imamo prema njemu: uslišava nas ako što molimo po njegovoj volji. 15 Ako znamo da nas uslišava, što god molimo, znamo također da primamo što ga zamolismo.

Ovo pišem vama… da znate kako imate vječni život.

1 Ivanova 5:13

ČIM sam sjeo u vlak koji vozi do grada u kojem sam imao zakazani sastanak, počeo sam se pitati jesam li u pravome vlaku. Nikada prije nisam putovao tim putem i pogriješio sam što nisam potražio pomoć. Na kraju sam, obuzet nesigurnošću i sumnjom, sišao na sljedećoj stanici – samo da bi mi rekli da sam bio u dobrome vlaku!

Taj me je događaj podsjetio da nam sumnja može oduzeti mir i samopouzdanje. Priznajem da sam u jednom razdoblju života sumnjao u sigurnost svoga spasenja, ali Bog mi je pomogao da se oslobodim sumnje. Nakon što sam prijateljima govorio o svome obraćenju i sigurnosti da idem u nebo, netko je pitao: »Kako možeš biti siguran da si spašen i da ideš u nebo?« Bez oklijevanja, ali ponizno pokazao sam redak koji je Bog upotrijebio da mi pomogne: »Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate kako imate vječni život« (r. 13).

Bog nam obećaje da vjerom u Njegova Sina Isusa već sada imamo vječni život: »Bog nam je dao vječni život; taj je život u Njegovu Sinu« (r. 11). To jamstvo jača našu vjeru, hrabri nas kada smo malodušni i daje nam odvažnost u vrijeme sumnje.

– Lawrence Darmani

Umrijeh sa Kristom da vijek živim s Njim

životom svetim vijek radosnim.

Podsjećanje na Božja obećanja otklanja sumnju.