Čudesna kiša

04 listopad 2015Pročitajte: Prva knjiga o Kraljevima 18:1,41-45

1 Poslije mnogo vremena, u trećoj godini, dođe riječ Gospodnja Iliji: »Idi, stupi pred Ahaba; jer hoću poslati dažd na zemlju!«
41 Potom reče Ilija Ahabu: »Idi gore, jedi i pij! Jer čujem već hujanje dažda.« 42 Ahab ode gore kako bi jeo i pio. A Ilija se pope navrh Karmela, prignu se k zemlji i sakri svoje lice među koljena. 43 Tada zapovjedi svom sluzi: »Idi gore i pogledaj prema moru!« On ode gore, pogleda i javi: »Ništa se ne vidi.« On odgovori: »Idi još sedam puta!« 44 Kad bi sedmi put, javi: »Eno diže se od mora oblačić, malen kao čovječja ruka.« I on zapovjedi: »Idi, reci Ahabu: Upregni i silazi, da te ne uhvati dažd!« 45 A u najkraće vrijeme zamrači se nebo od vjetra i oblaka, i pade jak dažd.

… da sam ja jedino Bog i nitko drugi, pravi Bog.

Izaija 46:9

ŽIVOT je vrlo težak za stanovnike malenog sela na brežuljkastom terenu provincije Hunnan u Kini. Glavna hrana su im žitarice i riža. No u svibnju 2012. velika je suša pogodila to područje i usjevi su počeli venuti. Svi su bili zabrinuti i mnogi su pribjegavali raznim praznovjernim praksama kako bi suša prestala. Kada ništa nije pomoglo, počeli su optuživati petero kršćana u selu da su uvrijedili duhove predaka.

Njih se petero okupilo na molitvu. Uskoro se nebo zamračilo i jako je grmjelo. A onda je počeo jak pljusak koji je trajao cijelo popodne i noć. Usjevi su bili spašeni! Iako većina seljana nije vjerovala da je Bog poslao kišu, oni koji jesu, željeli su više saznati o Bogu i Isusu.

U 17. i 18. poglavlju Prve knjige o Kraljevima čitamo o velikoj suši koja je zadesila Izrael. No u ovom slučaju, rečeno nam je, suša je bila Božja kazna (r. 1). Narod je počeo štovati Baala, kanaansko božanstvo, vjerujući da on može poslati kišu za njihove usjeve. Tada je Bog preko svog proroka Ilije dokazao da je On »pravi Bog« koji određuje kada će padati kiša.

Naš svemogući Bog želi čuti naše molitve i odgovara na naše molbe. I premda uvijek ne razumijemo Njegov odabir vremena i Njegove ciljeve, Bog nam uvijek daje što je najbolje za naš život.

– Poh Fang Chia

Kad se molimo, posežemo za snagom Svemogućega Boga.