Svaka sekunda je dragocjena

05 listopad 2015Pročitajte: Psalam 39:5-14

5 Daj mi, Gospode, spoznati moju svrhu
i koja je mjera mojih dana!
Daj mi upoznati kako sam prolazan!
6 Eto, pedljem si izmjerio dane moje
i vrijeme je moje pred tobom kao ništa.
Svaki čovjek koji postoji samo je dah.
7 Čovjek prolazi kao sjena, ni za što se ne uzrujava;
sabire, a ne zna kome će dopasti.

8 A sada, Gospode, što iščekujem?
Samo si ti moje ufanje!
9 Izbavi me od svih mojih grijeha!
Ne daj me podsmijehu bezumnika!
10 Ušutio sam i ne otvaram svojih usta
jer ti si to učinio.

11 Odvrati od mene svoj bič
jer iznemogoh pod silinom tvoje ruke!
12 Ti popravljaš čovjeka kaznama za krivnje
i kao moljac razdireš njegovo blago.
Doista, svaki je čovjek samo dah!

13 Čuj, Gospode, moju molitvu!
Čuj moj vapaj!
Ne zatvaraj se mojim suzama!
Jer sam ja tuđinac u tebe,
došljak kao svi moji oci.
14 Odvrati svoj pogled od mene,
da se radujem prije nego odem i više me ne bude!

Daj mi, Gospode, spoznati moju svrhu i koja je mjera mojih dana!

Psalam 39:5

KADA je navršio 59 godina, moj prijatelj Bob je napisao: »Ako 70 godina, što je uobičajeni životni vijek, stisnemo u 24 sata jednoga dana, onda je sada 20.30, večer mojega života.

Teško suočavanje s činjenicom da je naše vrijeme na zemlji ograničeno, potaknulo je izradu ručnoga sata koji pokazuje točno vrijeme, izračunava koliki je vaš očekivani životni vijek i odbrojava vrijeme koje vam je preostalo. Nazvali su ga Tikker i reklamiraju ga kao sat koji »odbrojava preostale godine vašega života kako biste svaki trenutak smatrali dragocjenim«.

U 39. psalmu David se hvata u koštac s prolaznošću života i kaže: »Daj mi, Gospode, spoznati moju svrhu i koja je mjera mojih dana! Daj mi upoznati kako sam prolazan! (r. 5). Duljinu svoga života uspoređuje s duljinom jednoga pedlja i uviđa da je njegovo vrijeme za Boga »kao ništa« (r. 6). Na kraju zaključuje: »A sada, Gospode, što iščekujem? Samo si Ti moje ufanje!« (r. 8)

Sat otkucava. Sada je vrijeme da potražimo Božju snagu da postanemo onakvi kakvi Bog želi da budemo. Nalaženje nade u vječnome Bogu daje smisao našem životu danas.

– David McCasland

Vrijeme da živite za Krista je sada.