Ljubav je prva

10 listopad 2015Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 4:7-19

7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. 9 Po tom se pokaza Božja ljubav prema nama: što Bog svoga Sina jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu. 10 U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.
11 Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi trebamo ljubiti jedni druge. 12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama. 13 Po tom znamo da u njemu ostajemo i on u nama što nam je dao od svojega Duha. 14 Mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta. 15 Tko god priznaje da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 16 Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu. 17 U ovom se usavršava ljubav među nama: imamo sigurnost za dan suda, jer kao što je on, takvi smo mi u ovom svijetu. 18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi. 19 Mi ljubimo Boga jer je on nas najprije ljubio.

Mi ljubimo Boga jer je on nas najprije ljubio.

1 Ivanova 4:19

JEDNE mi je večeri prijateljica pokazala ukrasnu pločicu koju će staviti na zid svoje dnevne sobe. »Vidiš, već sam dobila Ljubav«, rekla je držeći u ruci pločicu na kojoj je pisala ta riječ. »Sad su na redu Vjera i Nada

Dakle, ljubav je prva, razmišljala sam. Potom slijede vjera i nada!

Ljubav je došla prva. Zapravo ona potječe od Boga. Prva Ivanova poslanica 4:19 podsjeća nas da »mi ljubimo Boga jer je On nas najprije ljubio.« Božja ljubav opisana u 13. poglavlju Prve poslanice Korinćanima (poznatom kao Hvalospjev ljubavi) objašnjava svojstvo prave ljubavi ovim riječima: »Ljubav nikad ne prestaje« (r. 8).

Za vjernika su vjera i nada jako bitne. Samo zato što smo opravdani vjerom »imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu« (Rimljanima 5:1). A u 6. poglavlju Poslanice Hebrejima nada je opisana kao »sigurno i čvrsto sidro duše« (r. 19).

Jednoga dana nećemo više trebati vjeru i nadu. Vjera će postati stvarnost, a naša će se nada ostvariti kada ugledamo svoga Spasitelja licem u lice. Ljubav je vječna »jer je ljubav od Boga« i »jer je Bog ljubav« (1 Ivanova 4:7,8). »A sada ostaje vjera, ufanje, ljubav, to troje. Ali je najveća među njima ljubav« (1 Korinćanima 13:13). Ona je prva i posljednja.

– Cindy Hess Kasper

Volimo zato jer je Bog najprije volio nas.