Goruća pitanja

13 listopad 2015Pročitajte: Izlazak 3:1-6,10-14

1 A Mojsije je čuvao ovce svome tastu Jitru, svećeniku midjanskomu. Jednoga dana odvede on stado u pustinju i dođe na goru Božju, na Horeb. 2 Tada mu se objavi anđeo Gospodnji u ognjenom plamenu što je izbijao iz grma. Pogleda, a to grm gori plamenom, ali ne izgara. 3 Mojsije pomisli: »Idem iz blizine vidjeti tu rijetku pojavu zašto grm ipak ne izgara.«
4 Kad Gospodin vidje gdje prilazi da vidi, poviknu mu Bog iz grma: »Mojsije, Mojsije!«
On odgovori: »Evo me!«
5 A on zapovjedi: »Ne primiči se bliže ovamo! Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojemu stojiš sveto je tlo!«
6 I nastavi: »Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.«
Tada Mojsije zakloni svoje lice, jer se bojao gledati u Boga.
10 Zato sad idi! Šaljem te k faraonu. Izvedi moj narod, Izraelove sinove, iz Egipta!«
11 Tada upita Mojsije Boga: »Kako, zar ja da idem faraonu: da izvedem Izraelove sinove iz Egipta?«
12 On potvrdi: »Ja ću biti s tobom. I ovo neka ti bude kao znak da te šaljem: Kad izvedeš narod iz Egipta, častit ćete Boga na ovoj gori.«
13 Mojsije opet zapita Boga: »Ali kad dođem k Izraelovim sinovima pa im reknem: Bog otaca vaših šalje me k vama, i ako me upitaju: Kako mu je ime, što ću im odgovoriti?«
14 Bog odgovori Mojsiju: »Ja sam, koji jesam.« I nastavi: »Tako reci sinovima Izraelovim: Onaj Ja sam posla me k vama!«

Ja sam, koji jesam.

Izlazak 3:14

JEDNA stara indijanska priča govori o dječaku kojega su jedne jesenje noći samoga poslali u šumu da dokaže hrabrost. Uskoro se spustio mrak i noćni su zvukovi ispunili zrak. Stabla su pucketala i stenjala, zahukala je sova i kojot je zavijao. Iako je bio preplašen, dječak je cijele noći ostao u šumi kao što je tražila provjera hrabrosti. Napokon je došlo jutro i u blizini je ugledao samotnu pojavu. Bio je to njegov djed koji je cijele noći pazio na njega.

Kada je Mojsije otišao daleko u pustinju, vidio je gorući grm koji ne izgara. Tada mu je Bog progovorio iz grma i povjerio mu zadaću da se vrati u Egipat i izvede Izraelce iz okrutnog ropstva u slobodu. Skanjujući se Mojsije je počeo postavljati pitanja: »Kako, zar ja da idem Faraonu?« (r. 11)

Bog je odgovorio: »Ja ću biti s tobom« (r. 12).

»Ali kad im reknem: Bog otaca vaših šalje me k vama, i ako me upitaju: Kako mu je ime, što ću im odgovoriti?« (r. 13)

Bog mu odgovori: »Ja sam, koji jesam… Tako reci sinovima Izraelovim« (r. 14). Rečenicu »Ja sam, koji jesam« možemo protumačiti kao »Bit ću tko ću biti«, što otkriva Božju vječnu i samodostatnu narav.

Bog je obećao da će uvijek biti s onima koji vjeruju u Isusa. Bez obzira na to kako noć bila mračna, nevidljivi Bog je spreman na našu potrebu odgovoriti na odgovarajući način.

– Dave Egner

Bog je uvijek prisutan i na poslu.