Spominjite ime

07 studeni 2015Pročitajte: Djela apostolska 4:5-20

5 A kad bi ujutro, skupiše se njihovi glavari, starješine i pismoznanci u Jeruzalemu 6 i Ana, veliki svećenik, i Kajfa, i Ivan i Aleksandar, i koliko god ih je bilo od roda velikih svećenika. 7 Postaviše ih na sredinu i upitaše ih: »Kakvom punomoći ili u čije ime vi ovo učiniste?« 8 Tada im Petar, napunivši se Duha Svetoga, reče: »Glavari narodni i starješine! 9 Ako se danas protiv nas provodi istraga za dobro djelo koje učinismo bolesnu čovjeku te on ozdravi, 10 neka je na znanje svima vama i svemu Izraelovu narodu: U ime Isusa Krista Nazarećanina, kojega vi razapeste, a Bog ga uskrisi od mrtvih, po njemu stoji ovaj pred vama zdrav. 11 Ovo je
kamen koji vi graditelji odbaciste,
a koji postade kamen ugaoni.
12 I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima u kojem se trebamo spasiti.« 13 Kad vidješe smionost Petra i Ivana te razabraše da su ljudi neuki i neupućeni, divili su se, a znali su da su bili s Isusom. 14 Budući da vidješe i iscijeljenoga čovjeka gdje stoji s njima, nisu mogli ništa odvratiti.
15 Onda im zapovjediše da izađu iz Vijeća i stadoše međusobno raspravljati. 16 Govorili su: »Što da učinimo ovim ljudima? Jer da su očito čudo učinili, poznato je svim žiteljima Jeruzalema, i ne možemo tajiti. 17 Ali da se dalje ne raširi po narodu, oštro im zaprijetimo neka više ne spominju to ime nikome!« 18 Dozvaše ih i zapovjediše im da ništa ne govore niti uče u Isusovo ime. 19 Petar i Ivan im odvratiše: »Je li pravo pred Bogom da više slušamo vas, negoli Boga? Sudite! 20 Jer ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.«

Zar ne vjeruješ da sam Ja u Ocu i da je Otac u Meni?

Ivan 14:10

SKUPINA vjernika pozvala je propovjednika da govori u njihovoj crkvi. »Govorite o Bogu,« rekao mu je vođa skupine, »ali izostavite Isusa.« »Zašto?« zatečeno je pitao čovjek.

»Pa,« počeo je objašnjavati predstavnik skupine, »neki od naših uglednih članova osjećaju se nelagodno kada je riječ o Isusu. Držite se Boga i sve će biti dobro.«

Naravno da je za govornika prihvaćanje takvih uputa bio problem. Govoreći o tome, rekao je: »«Bez Isusa nisam imao cjelovitu poruku.«

Nešto slično tražili su od Isusovih sljedbenika u vrijeme nastajanja crkve. Vjerski su vođe raspravljali o tome da zaprijete učenicima da »više ne spominju to ime nikome« (Djela 4:17). Učenici su im na to odgovorili: »… ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo« (r. 20).

Tvrditi da vjerujemo u Boga, a ne i u Njegova Sina Isusa Krista, proturječi samo sebi. U Evanđelju po Ivanu 10:30 Isus jasno opisuje jedinstveni odnos sebe i Boga: »Ja i Otac smo jedno« – time potvrđuje svoje božanstvo. Zbog toga je mogao reći: »Vjerujte u Boga i u Mene vjerujte!« (Ivan 14:1) Pavao je znao da je Isus »bio u Božjem obličju« i da je jednak Bogu (pročitajte Filipljanima 2:6).

Ne smijemo izbjegavati ime Isus »jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima u kojem se trebamo spasiti« (Djela ap. 4:12).

– Lawrence Darmani

Ime Isus je temelj naše vjere i naše nade.