Odvažni Finac

14 studeni 2015Pročitajte: Izaija 37:30-38

30 A tebi neka ovo bude znak:
Ove će se godine jesti što samo od sebe naraste,
i druge godine što opet samo od sebe naraste,
a treće godine sijte i žanjite,
sadite vinograde i uživajte njihove plodove!
31 Što god tad preostane od Judine kuće, potjerat će opet žile odozdo i donijeti plod odozgo. 32 Jer će iz Jeruzalema izići ostatak, četa što se spasila, iz gore Siona. Revnost Gospodina nad vojskama to će proizvesti.« 33 Zato ovako veli Gospodin za asirskoga kralja: »Ne će provaliti u ovaj grad i ne će ubaciti ovamo strijelu. Ne će se primaći k njemu sa štitom, niti će iskopati opkop oko njega. 34 Vratit će se putem kojim je došao. Ne će provaliti u ovaj grad! Tako glasi Gospodnja riječ. 35 Branit ću ovaj grad i spasit ću ga zbog sebe i zbog svojega sluge Davida.«
36 Tada iziđe Gospodnji anđeo i pobije u asirskom taboru sto i osamdeset i pet tisuća ljudi. Kad ustadoše ujutro, nađoše ih sve kao leševe. 37 Odmah se podiže Sanherib, asirski kralj, i ode kući. Ostade u Ninivi. 38 Kad se jednom klanjao u hramu svojega boga Nimroka, ubiše ga mačem njegovi sinovi Adramelek i Sareser. Tada pobjegoše u zemlju Ararat. Njegov sin Asar-Hadon postade kralj umjesto njega.

Bože naš, izbavi nas iz njegove ruke da spoznaju sva kraljevstva na zemlji da si Ti jedino Gospodin!«

Izaija 37:20

ZAPOČELO je kao udaljeno, potmulo brujanje, zatim je preraslo u prijeteće podrhtavanje zemlje. Uskoro su malobrojni, slabo naoružani finski vojnici na obzoru ugledali nekoliko stotina tenkova i tisuće vojnika. Procjenjujući opasnost, jedan je anonimni Finac izrekao svoje mišljenje. Odvažno i s čuđenjem je pitao: »Gdje ćemo naći mjesta da ih sve sahranimo?«

Nekih 2600 godina prije nego što je Finska pokazala toliku hrabrost za vrijeme Drugoga svjetskog rata, jedan je Judejac učinio nešto slično. Asirska je vojska opkolila Jeruzalem, a građanima je zbog opsade prijetila glad. Kralja Ezekiju obuzela je panika i počeo se moliti: »Gospodine nad vojskama, Bože Izraelov, koji imaš prijestolje nad kerubinima! Ti si jedini Bog nad svim kraljevstvima na zemlji« (r. 16).

Prorok Izaija je kralju Sanheribu prenio Božju poruku: »Koga si pogrdio i pohulio, protiv koga si podigao glas i uvis bacio oholi pogled? Protiv Izraelova Sveca!« (r. 23) Zatim je utješio stanovnike Jeruzalema: »Branit ću ovaj grad i spasit ću ga zbog sebe i svojega sluge Davida« (r. 35). Gospodin je ponizio Sanheriba i uništio asirsku vojsku (r. r. 36-38).

Bez obzira na to koje se nevolje pomaljaju na našem obzoru, Ezekijin i Izaijin Bog još uvijek vlada. Čezne za time da Mu kažemo što nas muči i da nam pokaže svoju snagu.

– Tim Gustafson

Bog je veći od našega najvećeg problema.