Kao što je zapisano

19 studeni 2015Pročitajte: Ezra 3:1-6

1 Kad dođe sedmi mjesec, Izraelovi su sinovi već bili u svojim gradovima, sabra se jednodušno narod u Jeruzalem 2 i Ješua, Josadakov sin, sa svojim drugovima i Zerubabel, Šealtielov sin, sa svojim drugovima ustadoše da opet sagrade žrtvenik Izraelova Boga, pa da prinose na njemu žrtve paljenice kako piše u zakonu Mojsija, čovjeka Božjega. 3 Oni podigoše žrtvenik na njegovu starom temelju, jer su bili u strahu od stanovnika zemlje, i prinosili su na njemu Gospodinu žrtve paljenice jutrom i večerom. 4 I blagdan Sjenica proslaviše po propisu, i prinosili su svaki dan u propisanom broju žrtve paljenice, kako je bilo zapovjeđeno za svaki dan, 5 i potom stalnu žrtvu paljenicu, žrtve na mjesece mlađake i na sve svete Gospodnje blagdane i žrtve onih koji bi prinijeli Gospodinu dragovoljan prinos. 6 Od prvoga dana sedmoga mjeseca počeše prinositi Gospodinu žrtve paljenice, premda još nije bio postavljen temelj za Gospodnji Hram.

… ustadoše da opet sagrade žrtvenik Izraelova Boga… kako piše u zakonu Mojsija, čovjeka Božjega.

Ezra 3:2

KADA nešto treba sastaviti – neki uređaj, namještaj ili nešto slično – moj sin i ja imamo drukčiji pristup. Steve je vještiji od mene i često zanemari upute i prihvati se posla. I dok sam ja još zaokupljen priručnikom i uputama, on je već skoro gotov.

Ponekad uspijemo i bez uputa. Ali kada je riječ o tome kako životom odražavati dobrotu i milost Božju, ne smijemo zanemariti upute koje nam je Bog dao u Bibliji.

Izraelci koji su se vratili iz izgnanstva u Babilon, dokaz su toga. Kada su u domovini počeli obnavljati štovanje, namjeravali su to učiniti »kako piše u zakonu Mojsija, čovjeka Božjega« (r. 3). Sagradivši žrtvenik i slaveći blagdan Sjenica kako je Bog odredio u Levitskom zakoniku 23:33-43, učinili su upravo ono što je pisalo u Božjim uputama.

I Krist je svojim sljedbenicima dao upute: »Ljubi Gospodina svojega Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom svojom misli« i »ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe!« (Matej 22:37,39) Kada Bogu vjerujemo i dođemo k Njemu, On nam pokazuje kako trebamo živjeti. Onaj koji nas je stvorio zna to puno bolje od nas.

– Dave Branon

Gospode, stijana si mog spasenja,

snaga života si mog.

Želimo li da nas Bog vodi, moramo Ga biti voljni slijediti.