Vidjeti sebe

28 studeni 2015Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 11:23-34

23 Jer ja primih od Gospodina ono što vam predadoh: Gospodin Isus one noći u kojoj je bio predan uze kruh 24 i zahvalivši, razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje za vas; ovo činite na moj spomen!« 25 Tako i čašu po večeri, govoreći: »Ova je čaša novi savez u mojoj krvi; ovo činite kada god pijete na moj spomen!« 26 Doista, kada god jedete ovaj kruh i pijete čašu, Gospodnju smrt navješćujete, dok on ne dođe. 27 Tko dakle nedostojno jede ovaj kruh ili pije Gospodnju čašu, kriv je u odnosu na Gospodnje tijelo i krv. 28 Zato neka čovjek ispituje sama sebe i onda neka jede kruh i pije iz čaše! 29 Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije, ako ne razlikuje tijela (Gospodnjeg od obične hrane). 30 Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i preminuše mnogi. 31 Jer kad bismo sami sebi sudili, ne bismo bili suđeni. 32 Ali kad nam sudi Gospodin, kazni nas da ne budemo osuđeni sa svijetom. 33 Zato, braćo moja, kad se sastajete kako biste jeli, pričekajte jedni druge! 34 Ako li je tko gladan, neka jede kod kuće da se ne sastajete na osudu. A ostalo ću urediti kad dođem.

Zato neka čovjek ispituje sama sebe.

1 Korinćanima 11:28

DAVNO prije izuma zrcala ili ulaštenih površina raznih predmeta ljudi su rijetko vidjeli kako izgledaju. Lokve vode, potoci i rijeke bili su neka od mjesta u kojima su mogli vidjeti vlastiti odraz. No zrcala su to promijenila. A izum fotoaparata podigao je očaranost vlastitim izgledom na sasvim novu razinu. Sada vidimo kako smo izgledali u svakom razdoblju života. To je dobro želimo li napraviti album ili pratiti povijest svoje obitelji, ali može štetiti našem duhovnom boljitku. Činjenica da možemo vidjeti svoj vanjski izgled može nas toliko zaokupiti da se nedovoljno brinemo za svoje unutarnje biće.

Poniranje u sebe presudno je za naš duhovni život. Bog želi da vidimo kakvi smo kako bismo bili pošteđeni posljedica pogrešnih odabira. To je toliko važno da u Svetome pismu piše da ne smijemo sudjelovati u Večeri Gospodnjoj dok ne »ispitamo« sami sebe (1 Korinćanima 11:28). Svrha tog samoispitivanja nije samo da bismo popravili odnos s Bogom nego da bismo popravili i odnos jedni s drugima. Večera Gospodnja je sjećanje na Kristovo tijelo, i ne možemo sudjelovati u njoj ako nismo u miru s drugim vjernicima.

Kada vidimo i priznamo svoj grijeh, time učvršćujemo jedinstvo s drugima i odnos s Bogom.

– Julie Ackerman Link

Kada pogledamo u zrcalo Božje riječi, vidimo se puno jasnije.