Glad za Bogom

12 prosinac 2015Pročitajte: Ponovljeni zakon 4:9-14

9 Samo se čuvaj i dobro pazi da ne zaboraviš što si svojim očima vidio, i da ti to ne iščezne iz srca dok si god živ! Objavi to svojoj djeci i djeci svoje djece! 10 Nemoj zaboraviti onaj dan kad si stajao na Horebu pred Gospodinom, svojim Bogom, kad mi zapovjedi Gospodin: Saberi mi narod! Hoću im objaviti svoje zapovijedi, da nauče bojati me se, dok su živi na zemlji, i da to nauče i svoju djecu! 11 Tada pristupiste i stadoste pod gorom. A gora je ognjem gorjela do samoga neba, opkoljena tamom, oblakom i mrakom. 12 Gospodin vam tada progovori ispred ognja. Glas riječi čuste, ali lika ne mogoste vidjeti. Samo glas čuste. 13 On vam objavi svoj Savez, koji vam zapovjedi da držite deset zapovijedi, i napisa ih na dvije kamene ploče. 14 Meni tad zapovjedi Gospodin da vas naučim zakone i zapovijedi, da ih izvršavate u zemlji u koju prelazite, kako biste je uzeli u posjed.

Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi.

2 Timoteju 3:16

A-POE-LA-PI je stariji pripadnik plemena Akka koje živi u planinskom području provincije Hunnan u Kini. Kada smo ga posjetili, rekao je da je zbog jakih kiša propustio tjedna proučavanja Biblije. Usrdno nas je molio: »Hoćete li sa mnom proučavati Božju riječ?«

A-poe-la-pi ne zna čitati i zato mu je tjedno okupljanje toliko važno. Dok smo mu čitali Bibliju, pozorno je slušao. Njegova me je usredotočenost podsjetila na to da pozornim slušanjem riječi iz nadahnutog Pisma iskazujemo čast Bogu.

U 4. poglavlju Ponovljenog zakona Mojsije potiče izraelski narod da pažljivo sluša »zapovijedi i naredbe« (r. 1) kojima ih je podučavao. Podsjetio ih je da je izvor i nadahnuće onoga što im govori sam Bog, koji im je na gori Sinaj progovorio »ispred ognja« (r. 12). Zatim je nastavio: »On vam objavi svoj Savez, koji vam zapovijedi da držite« (r. 13).

Neka bi glad A-poe-la-pia za slušanjem Božje riječi potaknula istu želju u nama. Kao što nas apostol Pavao podsjeća u Drugoj poslanici Timoteju, Pismo je nadahnuto i dano nam za naše dobro i da duhovno rastemo – »da Božji čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo.«

– Poh Fang Chia

Pričaj mi kako je raspet, izmučen za grijehe sve.

Kako je umro za mene, al’ opet uskrsnu, gle.

Poznavati Krista – živu Riječ, znači voljeti Bibliju – pisanu Riječ.