Bitno je kako

15 prosinac 2015Pročitajte: Knjiga Brojeva 4:17-32

17 Onda zapovjedi Gospodin Mojsiju i Aronu: 18 »Pazite da se ne istrijebi pleme Kehatovih obitelji između levita! 19 Učinite za njih ovo da ostanu živi i ne pomru kad pristupaju k Svetinji nad svetinjama! Aron i njegovi sinovi neka dođu i odrede svakomu posebno što će koji raditi i što će nositi! 20 Sami neka ne ulaze da pogledaju svete predmete ni za tren! Inače bi morali umrijeti.«
21 Dalje zapovjedi Gospodin Mojsiju: 22 »Izbroji i sinove Geršonove po njihovim obiteljima i domovima! 23 Od trideset godina naviše do pedeset godina izbroji ih sve koji su za službu, da mogu služiti u Šatoru svjedočanstva!
24 Ovo je posao obiteljima Geršonovim, što će raditi i nositi. 25 Oni nose prostirače Svetinje, Šator svjedočanstva, gornji njegov pokrivač, pokrivač od kože morske krave, što je odozgo na njemu, zavjesu na ulazu u Šator svjedočanstva, 26 zavjese od dvorišta i zavjesu na ulazu u dvorište, što je oko Šatora i oko žrtvenika, i njegovu užad i sve sprave za njihovu službu. Što god treba oko toga raditi, neka naprave! 27 Sva služba sinova Geršonovih neka bude za sve što će nositi i što će raditi po zapovijedi Aronovoj i njegovih sinova! Dajte ih uputiti u sve što će nositi! 28 To je služba obitelji sinova Geršonovih kod Šatora svjedočanstva. Njihova služba stoji pod nadzorom Itamara, sina svećenika Arona.
29 Izbroji i sinove Merarijeve po njihovim obiteljima i domovima! 30 Od trideset godina naviše do pedeset godina izbroji ih sve koji su za službu, da mogu služiti u Šatoru svjedočanstva! 31 Kod sve njihove službe u Šatoru svjedočanstva ovo im je dužnost nositi: daske svetoga Šatora, prijevornice, stupove i stopice, 32 stupove oko dvorišta sa stopicama, kolje i uže s njihovim spravama i sve što treba za te stvari. Pokažite im predmete što će ih nositi, komad po komad!

… i odrede svakomu posebno što će koji raditi i što će nositi!

Brojevi 4:19

ZA vrijeme studija na biblijskom fakultetu moj prijatelj Charlie i ja radili smo u prodavaonici namještaja. Kad bismo krenuli u dostavu, često je s nama išao stručnjak za unutrašnje uređenje koji je razgovarao s ljudima koji su kupili namještaj, dok smo ga mi nosili iz kamiona u kuću. Ponekad smo namještaj morali nositi uz stepenice velikih stambenih zgrada. Charlie i ja smo često htjeli raditi njegov posao umjesto svojega!

Za vrijeme 40-godišnjeg lutanja pustinjom tri su obitelji svećeničkog plemena Levi – Kehat, Geršon i Merari – dobile zadaću da prenose Šator Svjedočanstva. Oni su ga podizali, rušili i prenosili na sljedeće mjesto, i to su ponavljali iznova i iznova. Opis njihova posla bio je jednostavan – nositi predmete koje su im pokazali, »komad po komad« (Brojevi 4:31,32).

Pitam se jesu li ikada zavidjeli svećenicima koji su prinosili žrtve i kad u Svetištu (r. r. 4,5,15). Taj se posao činio mnogo lakšim i uglednijim. No, oba su posla koje im je povjerio Gospodin bila važna.

Često ne možemo birati posao koji ćemo obavljati, ali uvijek možemo odabrati kako ćemo se odnositi prema zadaći koja nam je povjerena. Kako obavljamo posao koji nam je Bog dao, mjerilo je našeg služenja Njemu.

– David McCasland

I najneugledniji posao postaje posvećenim poslom kad ga radimo za Boga.