Mali bubnjar

22 prosinac 2015Pročitajte: Evanđelje po Luki 21:1-4

1 Podigavši oči, opazi kako bogati bacaju svoje darove u hramsku riznicu. 2 Vidje također kako je neka siromašna udovica ubacila dvije lepte. 3 Tada reče: »Zaista kažem vam: Ova siromašna udovica stavila je više nego svi drugi. 4 Jer svi baciše od svoga suviška u Božje darove, a ona stavi od svoje sirotinje sve što joj je služilo za uzdržavanje.«

… a ona stavi od svoje sirotinje sve što joj je služilo za uzdržavanje.

Luka 21:4

POPULARNA božićna pjesma Mali bubnjar napisana je 1941. godine. Izvorni je naziv bio Božićna pjesma bubnja i temelji se na tradicionalnoj češkoj božićnoj pjesmi. Iako se u božićnoj priči, zapisanoj u 1. i 2. poglavlju Evanđelja po Mateju i 2. poglavlju Evanđelja po Luki, bubnjar uopće ne spominje, pjesma pogađa bit štovanja. Opisuje kako su mudraci pozvali dječaka da prisustvuje Kristovu rođenju. No za razliku od njih, bubnjar nema dar – pa daje što ima. Svira bubnjeve govoreći: »Za Njega sviram najbolje što znam.«

To nas podsjeća na štovanje o kakvom Isus govori kada spominje udovicu koja je dala dva novčića: »Zaista, kažem vam: Ova siromašna udovica stavila je više nego svi drugi. Jer svi baciše od svoga suviška u Božje darove, a ona stavi od svoje sirotinje sve što joj je služilo za uzdržavanje« (Luka 21:3,4).

Sve što je mali bubnjar imao bio je bubanj i sve što je siromašna udovica imala bila su dva novčića, ali Bog kojega su štovali bio je vrijedan svega. Vrijedan je i svega što mi imamo, zato što je sve svoje dao za nas.

– Bill Crowder

Predajem Ti sve, Isuse,

sve što znam i što imam.

Sebi ništa ne ostavljam,

samo kad Tebe imam.

Vaše malo je puno kada dajete sve svoje.