Božićna žrtva

26 prosinac 2015Pročitajte: Poslanica Galaćanima 4:1-7

1 Ali velim: dok je baštinik malodoban, ne razlikuje se ništa od roba, premda je gospodar svega, 2 nego je pod skrbnicima i upraviteljima sve do vremena određena od oca. 3 Tako smo bili i mi, kad bijasmo malodobni, podložni počelima svijeta. 4 Ali kad dođe punina vremenâ, posla Bog svojega Sina, rođena od žene, postavljena pod Zakon, 5 da otkupi one koji su bili pod Zakonom te primimo posinstvo. 6 A jer ste sinovi, posla Bog Duha svojega Sina u vaša srca koji vapi: »Aba, Oče!« 7 Tako više nisi rob, nego sin; a ako si sin, i baštinik si po Bogu.

Ali kad dođe punina vremenâ, posla Bog svojega Sina.

Galaćanima 4:4

THE Gift of the Magi (Dar mudraca), O. Henryjeva klasična pripovijetka, govorio o Jimu i Dellai, mladome bračnom paru koji živi u oskudici. Bliži se Božić i jedno drugome želi darovati nešto posebno, ali zbog siromaštva moraju se odlučiti na drastične korake. Jedina vrijedna stvar koju Jim ima je zlatni sat njegova oca, a Della ima samo lijepu dugačku kosu. I tako Jim prodaje svoj zlatni sat da bi kupio ukrasne češljeve za Dellinu kosu, a Della predaje svoju kosu da bi Jimu kupila lanac za sat.

Razumljivo je da mnogi vole tu priču jer nas podsjeća da je žrtva bit istinske ljubavi i žrtva je mjerilo prave ljubavi. Ta je ideja osobito prikladna za Božić jer je žrtva srž priče o Isusovu rođenju. Isus Krist je rođen da umre, da umre za nas. Zato je anđeo rekao Josipu: »Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer On će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha« (Matej 1:21).

Mnogo prije Kristova rođenja odlučeno je da će On doći da bi nas oslobodio naših grijeha – što znači da možemo doista cijeniti jasle jedino ako ih vidimo u sjeni križa. Bit Božića je Kristova ljubav koja se najbolje ogleda u Njegovoj žrtvi za nas.

– Bill Crowder

Bitna činjenica kršćanstva je da je Bog smatrao čovječanstvo vrijednim žrtve svojega Sina.William Barclay